arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsingenjör i ekotoxikologi

 • Yrkesroll

  Forskningsingenjör, kemi

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 12 december 2022.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare vid Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Enheten för exponering och effekter har flera forskargrupper som studerar effekterna av miljögifter och andra stressfaktorer i biota. Våra ekotoxikologiska studier och forskningsprojekt omfattar metodutveckling för att identifiera och kvantifiera negativa effekter, bioanalyser, miljöövervakning och modellering. Integrering av laboratorieanalyser, fältstudier, övervakning och modellering förbättrar vår förståelse för responsmekanismer och anpassning till miljögifter och andra stressfaktorer, såsom klimatfaktorer, övergödning, syre- och näringsbrist.

Arbetsuppgifter

Huvudansvaret är att upprätthålla laboratorieodlingsanläggningar för experimentell ekotoxikologi och att driva dessa i samverkan med forskargruppernas aktuella behov. Specifika ansvarsområden och förväntningar inkluderar följande:
 • Upprätthålla stamkulturer av alger och ryggradslösa djur och samordna tillgången av dessa för forskning vid institutionen.
 • Vara ansvarig för efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och bästa praxis inom kemisk och biologisk säkerhet, bidra till och säkerställa nödvändiga riskbedömningar, upprätthålla dokumentation och informera om riskerna med specifika analyser till forskare och studenter.
 • Upprätthålla och uppdatera inventeringar av kemikalier med hjälp av KLARA, dvs systemet för kemikaliehantering vid Stockholms universitet.
 • Hjälpa till med att underhålla och uppdatera inventering av laboratorieutrustning i enheten.
 • Säkerställa säker och effektiv användning av befintlig instrumentering och förbrukningsmaterial.
 • Upprätthålla protokoll för ekotoxikologiska analyser enligt befintliga metoder och hjälpa till att utveckla nya protokoll för specifika forskningsprojekt.
 • Presentera laboratorie- och fältmetoder för studenter och nyanställda samt ansvara för kvalitetssäkring av resultaten.
 • Utföra fältarbete (2-5 dagars kryssningar), inklusive bentosprovtagning, i Östersjön.
 • Underlätta samverkan inom den internationella gruppen av forskare och studenter i laboratoriet.
 • Ta initiativ till upphandling av förbrukningsvaror, utrustning och andra resurser som behövs för enhetens kärnanläggning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en master- eller doktorsexamen och minst ett års erfarenhet av forskning inom ekologi, ekotoxikologi eller liknande. Den sökande ska ha goda praktiska och teoretiska kunskaper om grundläggande ekotoxikologiska tekniker. Dessutom är erfarenhet av biologiska analyser med alger, och vattenlevande organismer samt erfarenhet av fältarbete med sedimentprover och bentiska djur är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, såsom en positiv attityd och förmåga att samarbeta med studenter och internationell och multidisciplinär personal. Andra specifika kvalifikationer är:
 • Intresse för experimentella studier i ekotoxikologi, grundläggande kunskaper i kemi.
 • Erfarenhet av att arbeta med kemikalier i laboratoriemiljöer och minimera risken för kemikalierisker i laboratoriet.
 • Datorkompetens (Word, PowerPoint, Excel).
 • Grundläggande kunskaper om statistik och kvalitetssäkring.
 • Erfarenhet av projektledning och arbete i vetenskapliga team, god organisations- och samarbetsförmåga.
 • Förmåga att kommunicera professionellt, objektivt och tydligt med medarbetare och samarbetspartners.
 • Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av enhetschef, professor Magnus Breitholtz, tfn 0706-00 26 86, Magnus.Breitholtz@aces.su.se och professor Elena Gorokhova, tfn 0737-51 01 96, Elena.Gorokhova@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Forskningsingenjör, kemi

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat