arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
Vid markfysiklaboratoriet på Institutionen för mark och miljö (https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/laboratorier/markfysiklab/) utförs en rad analyser för markfysikalisk karakterisering för forskning och miljöövervakning vid universitetet och med andra uppdragsgivare. En av de vanligaste analyserna är textur analys som oftast görs med den traditionella s.k. pipettmetoden. Vi vill nu undersöka alternativ till denna metod för texturbestämning , för att förbättra kvalitet av analyser. Vi söker därför en forsknings assistent för att genomföra en studie för att jämföra textur analys resultat mellan pipett metoden och s.k. laser diffraktionsapparat för partikel storlek analys (Partica LA-950 V2 from HORIBA (Horiba).

Arbetsuppgifter:

Denna forskningsassistent ska bidra till utvärdering av olika texturanalysmetoder genom att utföra två aktiviteter relaterat till laser diffraktionsmetoden för partikelstorleksanalys. Den första uppgiften ( ca 5 veckor) är att göra en litteratur genom gång och summera vetenskaplig och s.k. ’grå’ litteratur som jämför resultat från laser diffraktionsmetoden med andra textur analys metoder. Ett protokoll för litteraturgenomgången kommer att göras i samarbete med handledare .

Den andra uppgiften innebär att analysera ett antal prover med Partica –HORIBA instrumentet. Resultat skall sammanställas och jämföras med befintlig texturdata från redan genomförda pipettmetoden. Resultaten ska redovisas i en intern rapport (ca 7 veckor)

Det kommer också att finnas tillfälle att jämföra resultat med en ny texturanalys apparat , den s.k. PARIO apparaten , - en automatisk sedimentations sensor, vars resultat kan vara tillgängliga .

Forskningsassistenten kommer att arbeta i nära samarbete och med handledning av Laboartoriaansvarig personal , och med handledning från andra seniora forskare inom ämnet Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet (https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/hydroteknik/ )

Kvalifikationer:

Vi söker dig nyligen examinerad eller i slutfasen av din masterutbildning, med kunskap i marklära /markfysik/markkemi, och med intresse för markvetenskap inklusive laboratoriearbete och metoder.

God förståelse och förmåga att läsa och skriva engelska är nödvändigt. Grundläggande kunskap i statistik är en merit.

Den sökande måste vara ansvarsfull, noggrann och punktlig i sitt utförande av arbete. 

Placering:

Uppsala

Anställningsform:


Tidsbegränsad anställning 3 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

11 november eller enligt överenskommelse. 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-10-25.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.