arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 juli

 • Sök jobbet senast

  25 juli

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-07-25.

Institutionen för miljövetenskap är en multidisciplinär institution för miljövetenskapliga studier, med ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Vår forskning spänner över 5 olika huvudområden: kemiska föroreningar, atmosfäriska aerosoler, biogeokemiska kretslopp av kol och näringsämnen, ekotoxikologi och analytisk kemi. Det finns betydande experimentell utrustning för kemisk analys och partikelkarakterisering men även flera permanenta forskningsstationer såväl som tillgång till modeller från process till jordsystemnivå.

Arbetsuppgifter

Utlysningen anser en tidsbegränsad anställning som forskningsassistent inom forskningsprojektet MOBILITY (Mobility, Bioavailability and Toxicity of Sediment Contaminants). MOBIILITY finansieras av naturvårdsverket där målet är att testa testa olika metoder för att mäta halter av miljögifter i bottenslammets vatten, och att koppla dem till hur mycket som hamnar i vattenlevande organismer och eventuella negativa effekter i dessa organismer. Vi kommer att samarbeta med myndigheter och andra aktörer inom riskbedömning av förorenade områden för att ta fram rekommendationer om metoder med så kallade passiva provtagare för att bedöma risken hos förorenade bottenslam, visa användbarheten och utveckla rekommendationer för passiva provtagningsmetoder för att kunna mäta den lösta andelen av miljögifter. Inom projektet kommer vi utföra experiment där sedimentproppar resuspenderas under kontrollerade former i laboratoriet. Speciella resuspensionsrör kommer designas där även passiva provtagare kan användas.

Forskningsassistenten kommer tillsammans med involverade forskare att ta fram och testa en experimentell design med de specialkonstruerade resuspensionsrören. Forskningsassistenten förväntas kunna sammanställa befintlig forskningslitteratur inom området, ansvara för nödvändig administration och arbete relaterat till beställning och inköp av utrustning samt kunna utföra tester av experimentupställningen. Andra mindre uppgifter relaterat till projektet kan även förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en naturvetenskaplig universitetsexamen inom biogeokemi eller motsvarande, med tidigare erfarenhet av sedimentprovtagning samt att arbeta experimentellt med inkubation av akvatiska sediment, god förmåga att kommunicera muntligt och i skrift samt att självständigt driva projekt. Tidigare erfarenhet av analytiska metoder för att karakterisera sediment är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser deltid (75 %) och är tidsbegränsad (6 månader) från och med den 1 september eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av Sofi Jonsson, tfn 08-674 71 87, sofi.jonsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat