arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent - projektanställning i etik

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen: Institutionen har ca 65 medarbetare i framförallt Skara, som ligger i Sveriges mest lantbruksdjurstäta område, samt även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer, etiker samt teknisk och administrativ personal. Institutionen har ansvar för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning, som ligger strax utanför Skara.

Forskning: Institutionen är ansvarig för både grundforskning och tillämpad forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap, idisslarnutrition, lantbruksekonomi och djurproduktionssystem. Forskningen genomförs i samarbete med tex lantbruksnäring, myndigheter och andra lärosäten inom regionala, nationella och internationella nätverk.

Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på kandidat- och mastersnivå på etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärprogrammet, husdjursagronomprogrammet, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt djursjukskötarprogrammet.

Arbetsuppgifter:

Alla djurförsök ska föregås av en etisk prövning i en djurförsöksetisk nämnd för att säkerställa allmänhetens förtroende och djurens välfärd. I detta projekt vill vi undersöka nämndernas arbete med avseende på hur djurens situation beaktas i de beslut som fattas. Ansökningarna har på senare år blivit allt mer omfattande, och många ledamöter finner det svårt att få en tydlig bild av vad som planeras med de olika djurgrupperna. Det övergripande syftet med denna studie är att underlätta arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna, för att göra det lättare att genomföra uppdraget ur både ett juridiskt och ett etiskt perspektiv (genomföra en nytto-skade-analys och applicera 3R-principerna (replace, redue, refine).

Sökanden ska, inom ramen för detta pilotprojekt, undersöka ett givet antal djurförsöksetiska nämnders beslut med avseende på nytta-skade-analys och tillämpning av 3R. Du förväntas självständigt planera, administrera, förbereda och genomföra denna undersökning. Arbetsuppgifterna innefattar vidare själva analysen, bearbetning av resultaten samt författande av en skriftlig sammanställning. Arbetet sker i kontinuerlig kontakt och samråd med projektledarna.

Kvalifikationer:

Sökanden ska ha utbildning på minst mastersnivå i filosofi/etik, biologi eller veterinärmedicin med dokumenterad kompetens i filosofi/etik och djurskydd. Du bör ha ett genuint intresse för och erfarenhet av försöksdjursetiska frågor. Kompetens inom etisk argumentationsanalys är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med juridiska frågor och administrativt arbete. Vi kommer att fästa stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, samarbetsförmåga, kreativitet, ansvarskänsla, självständighet samt initiativ- och organisationsförmåga. Du kommer givetvis att få stöd i ditt arbete av projektledarna.

För tjänsten krävs att du behärskar svenska mycket bra i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning om 3 månader heltid alternativt 6 månader halvtid 

Omfattning:

50-100% beroende på anställningstid 

Tillträde:

15 januari 2020 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-12-01.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.