arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskarstuderande till projekt om nötkreaturs vätskebalansreglering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  7 februari

Om jobbet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Om projektet:
De senaste åren har låga grundvattennivåer och brist på dricksvatten varit ett problem i stora områden i Sverige. Syftet med det här projektet är att undersöka om det är möjligt att markant reducera behovet av grundvatten som dricksvatten till kor genom att ändra vattningsrutinerna och kanske också valet av ras. Resultat från andra idisslare tyder på att de kan ha god förmåga att anpassa sig fysiologiskt så att de hushållar bättre med vatten utan att tappa i tex mjölkproduktion. Vår hypotes är att om någon av våra föreslagna rutiner införs, så kan behovet av grundvatten till mjölkkor minska med minst 30 %, kanske med 100 %, utan att produktion och djurvälfärd äventyras. Målet är att ta fram kunskap så att vattenresurser kan användas effektivt och att säkerställa djurvälfärd och produktion vid vattenbrist. Projektet finansieras av Formas och kommer att utföras i samverkan med SustAinimal (https://www.slu.se/site/sustainimal/).

Om institutionen:

Projektet genomförs vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB) (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/). AFB är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi. Institutionen har ett stort utbildningsansvar i veterinär- och djursjukskötarprogrammen men också i agronomprogam och andra kandidat- och masterprogram med djur- och livsmedelsinriktning. Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur samt försöksdjur. Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur dessa påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Institutionen är placerad i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Att bedriva forskarstudier i enlighet med SLUs och fakultetens riktlinjer. Undervisning kan komma att inkluderas i anställningen. Arbetet innebär också hantering av nötkreatur och kontakter med svenska lantbrukare, myndigheter och organisationer.

Kvalifikationer:

Vi söker dig med intresse för nötkreatur och med en grundexamen högre än kandidatnivå i veterinärmedicin, husdjursvetenskap eller som husdjursagronom. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. För att kunna utföra arbetet i projektet krävs körkort med B-behörighet.

Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter, är strukturerad, analytisk, initiativtagande och noggrann. Det är också viktigt att du har god förmåga att självständigt initiera, planera och avsluta uppgifter inom avsatt tid, och att du även kan tillgodogöra dig och följa instruktioner. Du behöver även kunna hantera perioder av hög arbetsbelastning. Referenser kan komma att efterfrågas. 

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning). Lön enligt SLU:s lönestege för doktorander.

Tillträde:

Under våren 2023.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-02-07.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat