arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare/Miljöanalysspecialist

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 100 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Arbetsuppgifter:

Sektionen för geokemi och hydrologi söker en ny kollega som kompletterar vår kompetens för att identifiera mänsklig påverkan på vatten i landskapet i förhållande till naturlig variation och utvärdera åtgärder för att uppnå samhällets mål för vatten. Du ska leda och söka miljöanalysprojekt samt forskningsprojekt som kan bidra till vår sektions förmåga att tillhandahålla ny kunskap och beslutsstöd relaterat till vatten i det boreala landskapet. Undervisning och handledning av studenter kan komma att ingå i arbetet. Konceptualisering av vattnets flödesvägar inom avrinningsområden och hur förändrad markanvändning och klimat påverkar vattenkvalitén är en lämplig bakgrund för detta arbete. Den sökande ska kunna beskriva sin kompetens i relation till sektionens arbete med att uppnå de svenska miljömålen samt Agenda 2030-målen för hållbar utveckling.

Kvalifikationer:

Vi söker en person med doktorsexamen och minst postdoktor-erfarenhet inom miljövetenskap eller motsvarande, samt med goda kunskaper inom hydrologi och biogeokemi. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska och svenska är ett krav. Personliga egenskaper, såsom god samarbetsförmåga, är av stor vikt. 

Sökande kommer att utvärderas på grundval av deras vetenskapliga potential och prestationer, motivation för och erfarenhet av att arbeta med vattenförvaltning. 

Ansökan ska innehålla CV, publikationslista, examensbevis, ett brev (2 sidor max) om sökandens motivering för att arbeta med sektionen och med förslag om hur deras arbete de kommande åren kan komplettera sektionens kompetens och pågående verksamhet inom både forskning och miljöanalys, samt två referenspersoner.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU tillämpar 6 mån provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

1/1 2020

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-10-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.