arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare

 • Ort

  Skara

 • Yrkesroll

  Etolog

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen: Institutionen har ca 60 medarbetare i framförallt Skara, men även i Uppsala och Göteborg. Här arbetar agronomer, etologer, veterinärer, biologer med flera och vi har ett mycket gott stöd av vår administrativa personal. Institutionen har även ansvar för Götala nöt- och lammköttsforskning - en forskningsstation strax utanför Skara. Vi har även tillgång till universitetsgemensamma resurser som t ex Lövsta lantbruksforskning med mjölkkor, grisar och fjäderfä.

Forskning: Institutionen är ansvarig för forskning inom husdjurens miljö och hälsa, etologi, djurskydd, djuretik, köttvetenskap och djurproduktionssystem. Forskningen är inriktad på att genom både grundforskning och tillämpad forskning öka kunskapen om de faktorer som påverkar sambandet mellan inhysning, skötsel, miljö, djurhälsa, beteende, djurskydd och omgivningshygien. Forskning genomförs i samarbete med lantbruksnäringar, myndigheter och andra organisationer, oftast inom regionala, nationella och internationella nätverk.

Utbildning: Institutionen utbildar bland annat studenter på etologi- och djurskyddsprogrammet, veterinärprogrammet, husdjursagronomprogrammet, sport- och sällskapsdjursprogrammet samt djursjukskötarprogrammet.

Arbetsuppgifter:

Vi söker en forskare som ska arbeta inom området husdjurens miljö och hälsa, med fokus på gris och nötkreatur. Tonvikten kommer att ligga på forskning kring förebyggande djurhälsovård och sambandet mellan olika skötsel- och inhysningsfaktorer och djurens hälsa och välfärd. 

Arbetsuppgifterna inkluderar fältarbete, datainsamling och -bearbetning, analys och publicering. Även viss undervisning, främst inom ovan nämnda program men även externt, ingår i anställningen. Sökanden förväntas även aktivt söka egna forskningsmedel.

Kvalifikationer:

Krav:
 • PhD i veterinärmedicin
 • Formell och praktisk erfarenhet av djurhälsoarbete i svenska nöt- och grisbesättningar
 • Goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift
 • God kommunikationsförmåga och erfarenhet av att arbeta i ett team
 • Erfarenhet av att förmedla och diskutera vetenskapliga resultat i ett populärvetenskapligt sammanhang. 

Meriterande:

 • Genomgången Post Doc-tjänstgöring efter doktorsexamen, företrädesvis utomlands och med för anställningen relevanta djurslag
 • Goda kunskaper i statistisk databearbetning och erfarenhet av att arbeta med stora dataset
 • Dokumenterad undervisningserfarenhet och kursledarskap på universitetsnivå
 • Dokumenterad pedagogisk utbildning

Placering:

Skara

Anställningsform: 
Tidsbegränsad anställning 2 år

Omfattning:

80%

Tillträde:

1 mars 2019 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-01-23.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Lotta Berg, Professor

0511-67107

fornam.efternam@slu.se