arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universiteten grundades år 1477.

Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer att forska och skriva om gränsöverskridande straffrättsligt samarbete, den europeiska utredningsordern, domstolsprövning och försvararrättigheter i den svenska EU-straffrättsliga kontexten. Vidare kommer forskaren arbeta med viss utbildningsverksamhet samt med utveckling av utbildningsmaterial.

EU-straffrätt är ett dynamiskt rättsområde där behovet av forskning är stort. Inom EU pågår ett arbete med att stärka misstänkta och tilltalades processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden. Principen om ömsesidigt erkännande av domar och andra beslut av rättsliga myndigheter utgör en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet. Principen syftar till att underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och att stärka det rättsliga skyddet av enskildas rättigheter. En förutsättning för principens genomförande är att medlemsstaterna har förtroende för varandras straffrättsliga system. Ett sätt att öka förtroendet är att införa gemensamma minimiregler för enskildas rättigheter vid det straffrättsliga förfarandet. Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänktas och tilltalades processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden.

Utvecklingen av det EU-straffrättsliga området har under det senaste decenniet varit snabb i takt med ett ökat politiskt intresse för gränsöverskridande brottslighet och därmed sammanhängande straffrättsliga utmaningar. Flera EU-straffrättsliga frågor, såsom försvararrättigheter, regleras på internationell nivå, inom EU och nationellt (där det finns ytterligare regel- och beslutsnivåer). Rättsområdet är komplext, inte alltid sammanhängande och ibland fragmentariskt. Komplexiteten i sig motverkar ibland att de uppsatta målen uppfylls. Det är en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera strukturerna för den EU-straffrättsliga lagstiftningen, effekterna för domstolsprövning och rätten till ett effektivt försvar vid gränsöverskridande inhämtning av nationella bevis.

Forskargruppen i EU-straffrätt vid den juridiska fakulteten har sedan flera decennier samarbetat nära med forskare vid universitet i andra länder. Forskaren kommer ingå i ett större europeiskt projekt där syftet är att analysera strukturerna för rättslig granskning i den europeiska utredningsordern inom ramen för rätten till ett effektivt rättsligt skydd. Projektet omfattar tillämpliga regler och praxis för domstolsprövning av utredningsåtgärder i Belgien, Tyskland, Italien, Polen och Sverige. Målet är att utarbeta en plan för bästa praxis i hela EU för att säkerställa en gemensam standard för effektivt skydd av försvarsrättigheter vid gränsöverskridande utredningar, samtidigt som strukturerna för domstolsprövning klargörs. Det är därmed en uppgift för den EU-straffrättsliga forskningen att analysera rättsreglerna systematiskt i syfte att ge vägledning för tillämpningen och diskutera alternativa, tydligare regleringar.

Kvalifikationskrav

Avlagt doktorsexamen i europarätt, straffrätt eller processrätt, eller motsvarande kompetens. Forskaren måste ha aktuell kunskap om utveckling av EU-straffrätten inom EU, särskilt Sverige. Forskaren ska kunna läsa och analysera juridiska dokument på svenska och engelska. Forskaren måste kunna kommunicera bra på svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För att stödja utvecklingen av yngre forskare vid juridiska fakulteten, företräde ges till sökande som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta ett kort brev som beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna, CV, Examensintyg samt andra relevanta handlingar. Akademiska publikationer inklusive doktorsavhandling och upp till tre ytterligare publikationer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Maria Bergström, e-post: maria.bergstrom@jur.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4840.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-04-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till