arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom molekylär systematik på gördelmaskar

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionens verksamhet bedrivs på tre olika platser, GU:s lokaler i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinaregatan 18A i Göteborg samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinaregatan 18A.

Projektbeskrivning


Naturvårdsverket (NV), i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten (HAV) inledde 2019 en satsning på forskning inom området ”DNA-metoder inom miljöövervakning”. Institutionens professor emeritus, Christer Erséus, har ett forskningsanslag inom denna satsning. Projektet, ”Etablering av bibliotek av DNA-streckkoder från svenska gördelmaskar (Annelida)”, innehåller moment av arttaxonomisk forskning på vissa gördelmaskgrupper som kräver arbetsinsatser från forskare med god kunskap och erfarenhet av arbete med molekylär systematik och den grupp av organismer det gäller. Gördelmaskar är vanliga i de flesta naturtyper i hav, sötvatten och mark, och i Sverige finns minst 550 arter: några arter (daggmaskar, iglar) är stora, men de flesta är mikroskopiska.

Det treåriga projektet leds av Erséus, i samråd med dels en ”följare” utsedd av NV/HAV (Ola Inghe), dels projektets särskilda referensgrupp med representanter från andra myndigheter eller organisationer med intressen och ledande kompetens inom forskning och tillämpning av DNA-streckkoder inom miljörelaterad biologi.
Projektet kopplar till zoologisk taxonomi och systematik rent allmänt, och särskilt till molekylärbiologiska metoder (t.ex. DNA barcoding, multigenanalys) för avgränsning och identifiering av arter, men det studerade materialet är helt begränsat till gördelmaskar. Målet är att ta fram och ladda upp genetiska data (artkaraktäristiska streckkoder) på internationella databaser, som sedan ska kunna användas utan kostnad för forskning och/eller miljöövervakning. Arbetet är både teoretiskt och laborativt, och under begränsade perioder även fältinriktat.

Den aktuella anställningen avser arbete med artavgränsningar inom problematiska artkomplex av gördelmaskar) samt molekylära analyser av släktskapsförhållanden nödvändiga för en fylogeni-baserad klassificering av arterna.

Arbetsuppgifter


Denna anställning innebär arbete med PCR, DNA-sekvensering, molekylärsystematiska analyser av DNA-data (med t.ex. MrBayes, *BEAST, samt mjukvara som analyserar haplotypnätverk av olika slag), i samarbete med andra medlemmar i projektet, för vissa artgrupper också med kollegor utanför projektet/institutionen. Även ljusmikroskopi och morfologisk analys (inkl. kromosomstudier) av gördelmaskar ingår. Resultaten förväntas sammanställas i vetenskapliga manuskript lämpliga för internationell publicering. Fältarbete (insamling av maskmaterial), i Sverige eller närliggande länder, kan bli aktuellt.

Anställningen


Detta är en tidsbegränsad anställning under 12 månader, omfattning 100 %, med start 1 januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Behörighet


Behörig att anställas som forskare är den som genomgått forskarutbildning i relevant ämnesområde, d.v.s. med tonvikt på taxonomi/systematik, och molekylära metoder inom biodiversitetsforskning. Doktorsexamen ska vara klar före sista ansökningsdag.

Bedömningsgrunder


Vi söker en motiverad person för anställning som självständig forskare inom ett molekylärsystematiskt forskningsprojekt i zoologi, men där ramarna till stor del (systematik hos skandinaviska gördelmaskar) är givna. Eftersom anställningen är kort, är det önskvärt att den sökande har erfarenhet från detta område sedan tidigare.

God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö. Samarbetsförmåga och flexibilitet är viktiga egenskaper, eftersom arbetet till stor del ska utföras i ett laboratorium som utnyttjas av flera olika projekt. Dessutom krävs noggrannhet och ordningssinne, då forskningsmaterialet är unikt och ömtåligt.

Meriterande är goda kunskaper i teori och praktik inom taxonomi och molekylär systematisk, samt erfarenhet av molekylärbiologiskt laboratorie-arbete, molekylärsystematiska analyser av DNA-sekvenser och haplotypnätverk, samt ljusmikroskopi. Önskvärt är också grundläggande kunskaper om gördelmaskar och deras anatomi och systematik.

 

Ansökan


Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.