arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom fordonsdynamik

  • Yrkesroll

    Civilingenjör, systemutveckling

  • Anställning

    Heltid, Tillsvidare

  • Lön

    Fast månads- vecko- eller timlön

  • Publicerad

    18 december

  • Sök jobbet senast

    17 januari

Om jobbet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1000 anställda, varav drygt 800 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Har du ett intresse för teknik och försvar och stridsvagnar? Har du akademisk utbildning och mångårig kompetens inom farkostteknik, mekanik eller reglerteknik? Vill du arbeta på en arbetsplats med hög kompetens i spännande projekt inom försvar och säkerhet med internationella samarbeten?
Kanske är du vår nästa medarbetare.

Vi på enheten Systemteknik arbetar främst med studier, analys och värdering av vapensystem. Arbetet bedrivs i nära samverkan med övriga delar av FOI samt Försvarsmakten och FMV. Nu expanderar vi verksamheten inom värdering av markplattformar och söker nya medarbetare som vill arbeta med värdering av militära markfordon.

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå i att analysera och värdera markfordons egenskaper med avseende på dynamik, rörlighet och framkomlighet. Arbetet syftar till att värdera nu kända och framtida fordons dynamiska prestanda och hur dessa påverkar systemets övriga förmågor och egenskaper.

Arbetet kräver god förståelse för hela fordonssystemet och dess ingående komponenter. Modellering av fordonets prestanda kan innebära att ta fram modeller för fordon och underlag eller att genomföra flerkroppsdynamikberäkningar för att ta fram prestandaparametrar för markfordon. Dessa används därefter för systemanalys och -värdering. Vi söker dig som vill förstå kopplingen mellan dagens teknikutveckling och framtida markstridstillämpningar. På enheten arbetar vi bland annat med analys och värdering av framtida systems stridseffekt i markstrid och konceptstudier för Försvarsmaktens framtida marksystem.

För att lösa uppgifterna tillämpas vetenskapliga metoder och arbetet sker såväl i forskningsprojekt som i tillämpade uppdrag, både självständigt och i grupp.

Vilken kompetensprofil har du?
Du har goda kunskaper om fordonsdynamik och mekanik och är disputerad eller erfaren civilingenjör i något av områdena farkostteknik eller analytisk mekanik. Du har goda kunskaper i multifysiksimuleringsverktyg och erfarenhet av utveckling och implementering av simuleringsmodeller. Det är meriterande om du har kunskaper i CAD-verktyg och objektorienterad programmering. Då enheten arbetar med forsknings-, utvecklings- eller utredningsfrågor är det viktigt att du har förmågan att hantera oprecisa frågor och omvandla dessa till konkreta frågeställningar. Du har lätt för att gå från teori till praktik och sätta problem i sitt sammanhang samt har förmåga att snabbt ta till dig information och förstå nya områden.

FOI lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för denna tjänst är det viktigt att du har en god analytisk förmåga, är självgående, tar egna initiativ samt är mål- och resultatinriktad. Du trivs med att arbeta i grupp och har god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att kommunicera klart och tydligt i både tal och skrift på svenska såväl som på engelska.

Vad erbjuder vi dig?
På FOI får du möjlighet att arbeta med frågor som är viktiga för både totalförsvaret och hela samhället. Tillsammans med andra får du möjlighet att skapa nya infallsvinklar och lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som exempelvis Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att ingå i enheten Systemteknik som tillhör avdelningen Försvars- och Säkerhetssystem (Avdelningen byter namn till Försvarsteknik från 2021-01-01)
Läs gärna mer om vad vi gör:  https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvars--och-sakerhetssystem.html

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Vi på FOI arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv.
Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss:  https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den  17 januari!

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Lindström. 
Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Krister Söderberg (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
  • Civilingenjör, systemutveckling

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tillsvidare Tillsvidare