arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i Teknisk vattenresurslära PFAS

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Teknisk vattenresurslära är en avdelning vid institutionen för bygg- och miljöteknologi vid Lunds tekniska högskola på Lunds universitet.

Vid avdelningen undervisar och forskar cirka 15 professorer och andra seniora forskare på en mängd olika vattenrelaterade specialiteter. Dessa inkluderar vattenresurser, urban hydrologi, hydrodynamik, hydrometeorologi, vattenkvalitet, klimatförändringar, kustprocesser, geohydrologi och flöden i naturliga vatten. Avdelningen har ett 20-tal doktorander. Forskaren kommer främst att arbeta med forskare som ägnar sig åt geohydrologi, vattenkvalitet och flöde i naturliga vatten.

Ämnet för forskaren är att undersöka sambandet mellan regional vattenkvalitet och användningen av släckmedel (AFFF) som innehåller PFAS vilka används av brand- och räddningstjänster. Målen för forskningen inkluderar undersökning och analys av hur släckmedel hanteras vid räddningstjänsterna särskilt kopplade till tekniska frågor om deras beredning, hantering och kvittblivning; identifiering av AFFF-blandningar vilka används av räddningstjänster; fysikalisk-kemisk analys av PFAS-sammansättningsprofilerna i släckmedel; och undersökning av hur PFAS-rester sprids som vattenförorening i naturen. Vidare ägnas uppmärksamhet åt utredning och utveckling av källspecifika PFAS-behandlingsmetoder med tonvikt på avancerade ex-situ-behandlingstekniker.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att:


- Genomföra forskningen inom ämnesområdet
- Utveckla samverkan med institutioner och statliga och kommunala fackmyndigheter
- Genomföra relaterade fältundersökningar och undersökningar nationellt
- Genomföra analyser av och ta fram administration av rutiner och protokoll för hantering av PFAS-haltiga släckmedel
- Sammanställa uppgiftsspecifika protokoll och ta fram rekommendationer om PFAS-hantering för kommunala och statliga myndigheter
- Projektadministrera
- Aktivt söka externa forskningsmedel

Handledning av examensarbeten och doktorander är en naturlig del av uppgifterna på ett universitet. Möjlighet till utbildning i högskoleundervisning och lärande ska också ges om undervisning ingår i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer


Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen eller motsvarande forskarexamen inom anställningens ämne, som teknisk vattenresurslära, brandteknik eller geohydrologi.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Dokumenterad kompetens i att utreda hur PFAS förorenar råvattentäkter

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av PFAS-analys och analysmetoder (inklusive masspektrometri och röntgenfluorescensanalys)
- Kunskaper inom AFFF, brandförsvarsteknik och tekniska aspekter av AFFF:s användning och utrustningsspecifikationer
- Erfarenheter av bedömning av brandsläckningsutrustning och hur AFFF nyttjas på insatsplatsen
- Kunskaper om ytaktiva ämnen, intermolekylära interaktioner och molekylär mekanik
- Kunskaper om sorption och transport i heterogena medier
- Erfarenhet av dricksvatten, PFAS-behandling och avancerade behandlingsmetoder (inklusive behandling med UV)
- Erfarenhet av att genomföra fälttester för PFAS-behandlingsmetoder
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av teknikutveckling, immateriella rättigheter och affärsplansutveckling till hjälp för nystartade företag.
- Bred erfarenhet av kontaktutveckling med kommuner och myndigheter.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker den pågående forskningen inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är en allmän visstidsanställning med omfattningen 100 procent med tillträde den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2023-07-31.

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 220901 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till