arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i restaureringsekologi i boreala skogsekosystem

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

Institutionen för vilt, fisk och miljö
Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) är en del av den skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU. Vår institution är baserad i Umeå med verksamhet i hela Sverige samt även utanför Sveriges gränser. VFMs ansvarsområde är forskning, undervisning och miljöanalys (FOMA) inom våra fyra fokusområden: Akvatisk Ekologi, Molekylär Ekologi, Restaureringsekologi (terrestra och akvatiska miljöer) och Zooekologi. Våra ansvarsområden bidrar till att uppfylla SLUs nationella åtaganden för terrestra och akvatiska habitat. Vår verksamhet är behovsdriven och öppen för samarbete både nationellt och internationellt. VFM har ca 60 anställda och en omsättning på ca 60 miljoner per år. Våra anställda kommer från mer än 10 länder, vilket bidrar till en internationell och välkomnande atmosfär. Mera information finns på institutionens hemsida:http://www.slu.se/en/departments/wildlife-fish-environmental-studies/

Boreala skogsekosystem har sedan länge utsatts för skogsbruk och andra mänskliga aktiviteter, vilka påverkat många skogsarter negativt. Bevarandet av skogens biologiska mångfald har därför blivit en högprioriterad fråga både nationellt och internationellt. Forskningen inom ämnesområdet restaureringsekologi är inriktad mot restaurering och bevarande av biologisk mångfald och bedrivs ofta i form av storskaliga långliggande fältexperiment. Vi studerar ekologin hos enskilda arter, populationer och artsamhällen och utvärderar hur de påverkas av skogsbruk, vattenexploatering och restaureringsåtgärder.

 Innehavaren av tjänsten kommer att vara verksam inom ämnesområdet restaureringsekologi, ett mycket aktivt och expanderade ämnesområde inom VFM.

Arbetsuppgifter:

Forskning med inriktning mot bevarande och restaurering av biologisk mångfald i skog ökar i samhällsbetydelse och vi söker därför en forskare i restaureringsekologi i boreala skogsekosystem. Många arter av svampar, mossor, lavar och insekter missgynnas av skogsbruk och att skydda och återskapa deras habitat är därför av största betydelse. Innehavaren av tjänsten förväntas utveckla egen forskning inom dessa områden i samarbete med andra forskare inom ämnesområdet vid institutionen och universitetet, samt i samarbete med internationella forskare. Innehavaren av forskartjänsten förväntas också bidra till att uppfylla institutionens målsättningar och bidra till ämnesområdets och institutionens fortsatta utveckling.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom biologi, ekologi, zoologi, botanik eller motsvarande ämne. Erfarenhet av postdoktoral forskning är meriterade. Den sökandes forskning bör ligga inom områdena biologisk mångfald, bevarandebiologi och restaureringsekologi med särskilt fokus på boreal skog. Den sökande bör kunna uppvisa en hög produktion av vetenskapliga arbeten och expertkunskaper inom ovan nämnda forskningsområden. Goda kunskaper om skogsarters (mossor, lavar, svampar, kärlväxter, fåglar, insekter) ekologi, bevarandebiologi och taxonomi är meriterade. Den sökande bör ha god fältvana, erfarenhet av att designa och genomföra jämförande studier och manipulativa fältexperiment, god förmåga att förmedla forskning till avnämare utanför akademien, samt ha goda kunskaper om förutsättningarna för de skogliga näringarna. Urval bland behöriga sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan med en meritförteckning (CV), publikationslista, och personliga referenser.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Omfattning:

25%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-01-23.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Göran Ericsson, Professor

090-786 8508

förnamn.efternamn@slu.se