arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i naturvårdsbiologi

 • Yrkesroll

  Näringsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  14 maj

Om jobbet

Institutionen för ekologi
På Institutionen för ekologi i Uppsala bedrivs forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vi studerar effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter, marknäringstillstånd och växthusgasbalanser. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att begränsa pågående klimatförändringar, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö. Se också: https://www.slu.se/institutioner/ekologi/

Arbetsuppgifter:

Forskningsprojekten handlar om hur vedinsekter påverkas av mikroklimat som studeras i fältexperiment i olika delar av Sverige.Forskaren arbetar i fält, med statistiska analyser och skrivande av vetenskapliga artiklar. Arbetet innefattar såväl egen forskning som att hjälpa doktorander. 

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha disputerat i ekologi, zoologi eller ett liknande relevant ämne. Erfarenhet av forskning om insektsarters habitatkrav ur naturvårdssynpunkt är ett krav, gärna både genom fältobservationer och genom experiment. Erfarenhet av annat arbete med insekter inom naturvårdsarbete och inventering är en merit. Erfarenhet av forskning om mikroklimatets betydelse för insekter (inkl. fält- eller labbarbete) är en merit. Att ha handlett flera grundutbildningsstudenter eller doktorander är ett krav. Den sökande förväntas ha förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt såväl som i grupp. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Körkort krävs.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 7 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 juli 2021

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-14.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Näringsforskare

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat