arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i molekylär mikrobiologi (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

vid Insitutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2019-11-25.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW), består av ett 30-tal oberoende forskargrupper som bedriver grundforskning inom områdena molekylär cellbiologi, infektions- och immunbiologi samt integrativ biologi. Institutionens forskning är främst inriktad på experimentell verksamhet där man undersöker funktionen hos gener och celler i vävnad och organismer. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Forskaren kommer att arbeta i en forskargrupp som leds av Dr. Kristina Jonas, som är placerad i Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. SciLifeLab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Läs mer om SciLifeLab på www.scilifelab.se.

Projektbeskrivning

Forskaren kommer att medverka i forskargrupp som leds av Dr. Kristina Jonas och som studerar hur bakterier anpassar sin cellcykel och tillväxt när miljöförhållandena förändras. Projektet ska klarlägga på molekylär nivå hur modelorganismen Caulobacter crescentus tar beslut att påbörja eller blockera kopieringen av arvsmassan och hur denna reglering bidrar till överlevnad när näringstillgången ändras. Projektet kombinerar genetisk och biokemisk analys, next-generation sequencingoch avancerad live-cell mikroskopi där vi följer enskilda bakteriers DNA-replikation och celldelning under växlande förhållanden. Se även www.jonaslab.org för ytterligare infomation om forskargruppen.

Arbetsuppgifter

Vi söker en forskare som är resultatinriktad och ambitiös för att medverka i forskargruppen. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av forskning inom ämnet cellcykelreglering i bakterier. Du kommer att använda Caulobacter crescentus som model. 

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen när denne påbörjar anställningen. 

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen ska företrädelsevis vara avlagd inom mikrobiologi, genetik eller biokemi. Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av forskning inom genetik, mikrobiologi och biokemi. Det är även meriterande med erfarenhet av RNA biologi och bioinformatik. Mycket goda kunskaper i engelska, skriftligt såväl som muntligt, är ett krav eftersom institutionen är en internationell forskningsmiljö.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller i ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Kristina Jonas, tfn 08-16 25 80, kristina.jonas@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.