arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i klimatvetenskap, med fokus på modellering av lokalklimat

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  23 mars

Om jobbet

vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik. Sista ansökningsdag: 2021-03-23.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande. 

Projektbeskrivning

Vi söker en person med bakgrund i klimatmodellering, naturgeografi, mikroklimatologi och som är bekant med geografiska informationssystem. Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet, men innebär nära samarbete med Rossby Centre på SMHI. På värdinstitutionen studerar vi biologiska aspekter av miljön men söker nu en person med förmågor som kan komplettera den kompetens som finns på institutionen. Syftet med det projektet är att förstå sambandet mellan klimat, patogener och kaffeskörd samt hur denna kunskap kan användas för att optimera odlingen för småbrukare i Etiopien.

Se den fullständiga annonsen för en utförligare projektbeskrivning.

Arbetsuppgifter

Vi vill använda redan insamlat klimatdata från platser i Etiopen för att förbättra kunskaperna om det nuvarande och framtida klimatet i studieområdet samt hur sådana predikterade klimatförändringar kan påverka kaffeavkastningen och sjukdomarna. Potentiella metoder kan vara empirisk eller statistisk nedskalning av regionala eller globala klimatmodeller.

Se den fullständiga annonsen för en utförligare beskrivning av arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid goda färdigheter i att analysera och visualisera klimatdata, klimatmodellering, erfarenhet av att utveckla och använda program skrivna i Phython, Matlab och/eller R samt kunskap om geografiska informationssystem för att göra prediktiva kartor (GIS). Det är inte nödvändigt att behärska alla färdigheter.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller ett år med möjlighet till upp till ett års förlängning beroende på tillgängliga meded. Tillträde eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Ayco Tack, tfn 08-16 39 59, ayco.tack@su.se, och Prof. Erik Kjellström, tfn +46 11 495 85 01, erik.kjellstrom@smhi.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Lediga jobb. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat