arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i katastrofmedicin 50 %

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Ämne

Katastrofmedicin med inriktning mot C-händelser och deras medicinska handläggning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva forskning inom katastrofmedicin med inriktning mot optimering av medicinskt omhändertagande av individer som utsatts för kemiska ämnen på grund av olycka (C-händelse, brandgaser eller liknande). Anställningen innebär också att få olika aktörer och myndigheter att samordna och optimera sina insatser genom nyttjande av data och fakta som idag finns samlad hos respektive myndighet. Artificiell Intelligens (AI) kan komma att tillämpas i projektets mest avancerade del. Registeranalyser samt individ- och gruppintervjuer för kvalitativa analyser, är exempel på de forskningsmetoder som tillämpas.

Undervisning i mindre omfattning inom området katastrofmedicin kan komma att ingå. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.
Anställningen är en visstidsanställning på två år med en sysselsättningsgrad på 50 procent.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Aktiv pågående forskning finansierad av anslag direkt knutna till sökande är ett krav för anställning. Minst 50 % av den anställdes arbetstid ska vara externfinansierad.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), administrativ skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av pedagogisk skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i katastrofmedicin. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Meriterande är kännedom om hyperbar medicin och dess tillämpningar i aktuellt sammanhang,  liksom visad förmåga att implementera forskningsresultat i praktiken.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av högskoleutbildning i någon form. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av att utveckla och leda andra inom forskningsverksamhet.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Christina Ljungberg

090-785 29 82


Britt-Inger Saveman, föreståndare KcKM

090-786 92 35