arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i biostatistik

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-06-10.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Institutionen bedriver utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Folkhälsovetenskap är läran om folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. Med folkhälsa avses hälsotillståndet i befolkningen samt dess förändringar och fördelning över såväl historisk tid som människors livsförlopp. Faktorer som inverkar på folkhälsan hänför sig ofta till sociala och samhälleliga strukturer och hur dessa, i samspel med individuella förutsättningar, formar människors vanor och livsvillkor. Inom folkhälsovetenskapen studeras också utvecklingen av folkhälsans politik och praktik.

Vi söker nu en forskare i biostatistik som kan vara med och utveckla det unika datamaterialet ”The Stockholm Birth Cohort Multigenerational Study” (SBC Multigen) som används i ett flertal forskningsprojekt vid institutionen.

Projektbeskrivning

SBC Multigen är ett multigenerationellt datamaterial som bygger på sammanlänkningar mellan olika typer av datakällor. Det används redan nu inom en rad olika forskningprojekt med fokus på hur ojämlikhet skapas och upprätthålls inom och över generationer. De som arbetar med SBC Multigen kommer från olika discipliner, såsom sociologi, epidemiologi, medicin, psykologi, kriminologi och nationalekonomi – och nu söker vi efter en kollega med biomedicinsk bakgrund som kan vara med och hjälpa oss utveckla datamaterialet vidare och bredda möjliga användningsområden.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är kopplade till SBC Multigen och består framför allt av: 1) Datahantering och datavård, vilket exempelvis innefattar konstruktion av multigenerationella dataset och datauttag, och 2) Bearbeta data och genomföra statistisk analys baserad på avancerade epidemiologiska metoder, som t.ex. överlevnadsanalys och medieringsanalys. Detta sker framför allt i samarbete med andra forskare som arbetar med materialet. Därtill kan det finnas utrymme att utforska och vidareutveckla nya statistiska metoder av relevans för longitudinella kohortmaterial.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig med en doktorsexamen i biostatistik eller motsvarande. Med motsvarande menas doktorsexamen i annat ämne än biostatistik men där avhandling och/eller fortsatt forskning tagit sig an frågeställningar med tydlig relevans för det biomedicinska fältet.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av arbete med registerbaserade och/eller longitudinella kohortmaterial, samt tillämpning och utveckling av avancerade epidemiologiska metoder.

Särskild vikt läggs också vid färdigheter gällande programmering och statistisk programvara som t.ex. Stata och/eller R.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Goda språkkunskaper i engelska i såväl tal som skrift är ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande.

Anställningen förutsätter en god förmåga att samarbeta, effektivt organisera arbetet, utföra uppgifter självständigt och kommunicera kring komplexa statistiska frågor.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller sex månader, med möjlighet till förlängning (maximalt två år). Tillträde oktober 2020 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av professor Bitte Modin, bitte.modin@su.se, eller docent Ylva B Almquist, ylva.almquist@su.se.

Fackliga företrädare

Information finner du i den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat