arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i biobaserade material och kompositer

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  10 juli

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver inrättandet av kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och verkar inom kunskapsmiljön avancerade material.

 

Ämnesområde för befattningen: Forskare i biobaserade material och kompositer

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställningen är 100% - Visstidsanställning inom perioden 2020-09-01–2021-12-31

 

Arbetsbeskrivning:


Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning inom biobaserade material och sammansatta produkter. Hållbar råmaterialanvändning och avfallshantering är en global angelägenhet. Genom forskningsinitiativ med syfte till klok användning av primära såväl som sekundära biobaserade råvaror kan nya hållbara produkter för möbler och byggnadsapplikationer skapas. Detta kan möjliggöra ökad mängd koldioxid som lagras genom biobaserade produkter vilket skulle kunna verka positivt på klimatet i framtiden. Effektiviseringsåtgärder och inom området kan också gynna uppstart av nya företag baserat på produktidéer och förbättra konkurrensläget för befintliga företag. Miljö- och resurseffektivitet kan ses som tänkbara tillväxtmarknader. Detta möjliggör framtida investeringar i sådana affärsområden vilket kan öka resurs- och kostnadseffektiviteten, förbättra den regionala och internationella konkurrenskraften och ha en positiv inverkan på jobbskapande. Möjligheterna att använda lämpliga råmaterialströmmar för att utveckla nya produkter undersöks i nära samarbete med de berörda sektorerna (möbler, konstruktion, återvinning) för att dra nytta av nya tekniker och marknadsmöjligheter.

 

 Andra uppgifter inom  arbetet kan vara att:• Utföra oberoende vetenskaplig laboratoriebaserad forskning• Skapa ett nära samarbete med industrier och intressenter i skogs- och jordbrukssektorer, möbelindustri, byggföretag och återvinningsföretag• Utarbeta rapporter för forskningsprojekt• Utarbeta forskningsförslag för nationella och europeiska finansieringsorgan• Medförfatta artiklar I ditt jobb förväntas du aktivt delta i institutionens gemensamma miljö och nätverk både internt och externt. 

Undervisning och handledning omfattande högst 20 % inom grundnivå, avancerad och doktorandnivå kan ingå i arbetsuppgifterna.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i polymervetenskap och teknik, träteknik, kemi, kemiteknik, byggnadsmaterial eller motsvarande examen inom ett besläktat område eller en utländsk examen motsvarande en doktorsexamen och som har avslutat sin examen högst fem år före ansökningsdatum.

 

För att vara berättigad till denna position krävs också förmåga att tala och skriva på engelska.

 

Bedömningsgrunder


-  Forskningserfarenhet inom något av de ämnesområden som nämns ovan med fokus på biobaserade material och kompositer-  Publikationer i vetenskapliga granskade tidskrifter-  Kunskap om olika leverantörskedjor av biobaserade råvaror från primära källor och från återvinning-  Förmåga att självständigt genomföra ett forskningsprojekt och uppfylla tidsramar Innehavaren av forskarpositionen antas ha förmågan att bedriva forskning inom det beskrivna området. Arbetet utförs i en forskargrupp där teamarbete och flexibilitet anses vara av hög vikt. Sökande kommer att utvärderas genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetenser och färdigheter  

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

 

För ytterligare information kontakta:


 

Professor Stergios Adamopoulos, 0470-767547, stergios.adamopoulos@lnu.se

 

Prefekt: Jimmy Johansson, 0470-708033, jimmy.johansson@lnu.se

                                                                                                       

HR Partner Kristofer Stahl, 0703-878036, kristofer.stahl@lnu.se

 

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0722-28 80 00.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat