arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Erfaren utredare med inriktning på Reach

 • Ort

  Sundbyberg

 • Yrkesroll

  EU-handläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 augusti

 • Sök jobbet senast

  8 september

Om jobbet

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten EU-koordinering ansvarar för att hantera frågor kopplade till utveckling och implementering av EU:s lagstiftning och policy inom ramen för EU-samarbetet. Huvudsakliga ansvarsområden är att planera, samordna och bereda underlag inför EU-möten samt att utveckla och driva prioriterade sakfrågor inom olika regelområden.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer till största del att arbeta med utformning, utveckling och tillämpning av lagstiftning inom kemikalieområdet på EU-nivå, framförallt inom ramen för Reach-förordningen. I arbetet ingår att ta fram underlag till och bereda frågor inför arbets-, expert- och kommittémöten anordnade av EU-kommissionen eller EUs kemikaliemyndighet ECHA. Att ta fram förslag till svenska ståndpunkter och upprätthålla kontakter med regeringskansliet ingår i arbetet, liksom att företräda Sverige på EU-möten. Arbete med andra kemikalierelaterade regelverk kan också komma att ingå i dina uppgifter, liksom att ta fram strategier för hur vi kan driva en sakfråga i EU för att uppnå en Giftfri Miljö.

Användningen av kemiska ämnen regleras till övervägande del på EU-nivå. Arbetet omfattar därför kontakter och möten med EU:s institutioner och andra medlemsländer, vilket innebär resor inom Europa. Att kommunicera med svenska intressenter som andra myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ingår i dina uppgifter.

KVALIFIKATIONER

Arbetet med regelutveckling inom EU kräver att du har bred kompetens och helhetsperspektiv. Du har:
 • Högskoleutbildning av relevans för det aktuella arbetsfältet, exempelvis inom naturvetenskap eller juridik
 • Flerårig erfarenhet av regel- och policyarbete, helst inom kemikalieområdet eller närliggande område
 • Goda kunskaper om Reach.
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du analytisk och strategisk. Du har visat prov på förmåga att vara övertygande i förhandlingar. Du är ansvarstagande och kan självständigt driva frågor utifrån en övergripande policy. Du har god samarbetsförmåga, ett gott omdöme och kan hantera snabba deadlines. Du är bekväm med att arbeta tvärvetenskapligt, är pedagogisk, kommunikativ och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska.
Det är meriterande om du har:
 • Gedigen myndighetserfarenhet av relevans för det aktuella arbetsfältet
 • Praktisk erfarenhet av regelutveckling och förhandling på EU-nivå
 • Kunskaper om klassificerings- och märkningsförordningen (CLP)
 • Gedigen kompetens inom något vetenskapligt område av relevans för det aktuella arbetsfältet som t.ex. toxikologi, ekotoxikologi, miljövetenskap, kemi eller juridik.
 • Kunskaper inom något/några av följande områden: arbetsmiljölagstiftning, avfallslagstiftning, substitution, analys av alternativ, riskbedömning, exponering
 • Erfarenhet av arbete från regeringskansliet, statliga utredningar eller från EUs institutioner
 • Stort engagemang och intresse för kemikaliefrågor

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Kontaktpersoner

Lisa Anfält

08-519 41 229

lisa.anfalt@kemi.se