arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Erfaren utredare för arbete med utveckling av kemikalielagstiftning

 • Ort

  Sundbyberg

 • Yrkesroll

  EU-handläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 augusti

 • Sök jobbet senast

  8 september

Om jobbet

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten EU-koordinering ansvarar för att hantera frågor kopplade till utveckling och implementering av EU:s lagstiftning och policy inom ramen för EU-samarbetet. Huvudsakliga ansvarsområden är att planera, samordna och bereda underlag inför EU-möten samt att utveckla och driva prioriterade sakfrågor inom olika regelområden.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer till största del att arbeta med utformning och utveckling av lagstiftning inom kemikalieområdet på EU-nivå. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta hantering av övergripande regelfrågor kopplat till kemikalieområdet, såsom cirkulär ekonomi, och förberedelser inför översyner av regelverk. Frågorna kan spänna över flera regelverk som har koppling till kemikalier. Arbete med lagstiftning i syfte att hantera kemikaliefrågeställningar kopplade till kretslopp, varor och material kommer att ingå i dina uppgifter, liksom att ta fram strategier för hur vi driver sakfrågor i EU för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Användningen av kemiska ämnen regleras till övervägande del på EU-nivå. Arbetet omfattar därför kontakter och möten med EU:s institutioner och andra medlemsländer, vilket innebär resor inom Europa. Att ta fram förslag till svenska ståndpunkter och upprätthålla kontakter med regeringskansliet ingår i arbetet liksom att kommunicera med svenska intressenter som andra myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer.

KVALIFIKATIONER

Arbetet med regelutveckling inom EU kräver att du har bred kompetens och helhetsperspektiv. Du har:
 • Högskoleutbildning av relevans för det aktuella arbetsfältet, exempelvis inom naturvetenskap, juridik eller samhällsvetenskap
 • Flerårig erfarenhet av regel- och policyarbete, helst inom kemikalieområdet eller närliggande område
 • Goda kunskaper om kemikalielagstiftning och EU:s funktionssätt
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper. I ditt arbete har du förmåga att prioritera och arbeta strategiskt, strukturerat och ändamålsenligt för att uppnå resultat på både kort och lång sikt. Du har förmåga att se till helheten och att visa uthållighet i arbetet. Du är bekväm med att arbeta tvärvetenskapligt, är pedagogisk, kommunikativ och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska.

Du är ansvarstagande och kan använda din analytiska förmåga för att lösa komplexa problem och hantera avancerat språkligt underlag. Du har gott omdöme, god samarbetsförmåga och kan skapa kontakter och underhålla relationer.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av arbete från regeringskansliet, från statlig myndighet, statliga utredningar och från EUs institutioner
 • Goda kunskaper inom något/några av följande områden: kretsloppsfrågor, kemikalier i material och varor, Reach, klassificering- och märkningslagstiftning (CLP), avfallslagstiftning, arbetsmiljölagstiftning, EU- kommissionens arbete kring giftfri miljö, cirkulär ekonomi och lagstiftningens ändamålsenlighet (Refit)
 • Stort engagemang och intresse för kemikaliefrågor.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Kontaktpersoner

Lisa Anfält

08-519 41 229

lisa.anfalt@kemi.se