arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till enhet för vägledning inom socialtjänsten

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Enhetschef inom socialtjänst

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  18 januari

Om jobbet

Till avdelningen för Kunskapsstyrning för socialtjänsten söker vi en enhetschef som vill leda enheten Vägledning 3. Enheten, som är nyinrättad, kommer att bestå av medarbetare från två andra vägledningsenheter, som på grund av utökade uppdrag blivit för stora.

Avdelningen arbetar med att ge kunskapsstöd till socialtjänsten samt med stöd för implementering och e-hälsa inom både hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Avdelningen bedriver forskning om effekter av sociala interventioner och ansvarar för Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn. Enheten Vägledning 3 kommer huvudsakligen att arbeta med att ta fram kunskapsstöd och rekommendationer inom funktionshinderområdet och äldreområdet. En viktig kanal att fortsätta utveckla är Kunskapsguidens funktionshinders- respektive äldreflik där mycket av det stöd som tas fram ges till professionen. Enheten kommer också att bland annat arbeta med att stödja implementering av systematiskt arbete med dokumentation- och behovsbedömning genom IBIC (individens behov i centrum).

Du rapporterar till avdelningschefen för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, och ingår i avdelningens ledningsgrupp. På så sätt bidrar du även till en helhet genom att aktivt driva frågor i avdelningens ledningsgrupp och därmed medverka för hela myndighetens verksamhetsutveckling. En viktig del av ditt uppdrag är att samverka med andra myndigheter och representera Socialstyrelsen externt i olika sammanhang.

Vi söker dig som vill

 • ansvara för att etablera en ny enhet
 • skapa en kultur som främjar ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete
 • leda enhetens medarbetare mot goda resultat genom ditt engagemang och din förmåga att ta tillvara allas potential.
 • vill bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i de verksamheter som Socialstyrelsen vänder sig till
 • aktivt driva frågor i avdelningens ledningsgrupp samt proaktivt interagera med övriga enheter och avdelningar och därmed medverka till hela myndighetens verksamhetsutveckling.
 • driva ett kontinuerligt utvecklings- och förändringsarbete inom enhetens verksamhetsområde samt arbeta fram effektiva processer.
 • styra och följa upp enhetens verksamhet mot fastställda mål
 • agera som en tydlig arbetsgivarrepresentant

Kvalifikationskrav

 • relevant akademisk examen.
 • gedigen erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
 • erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete i en kunskapsorganisation.
 • mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Det är dessutom meriterande om du har

 • erfarenhet från arbete med funktionshinderfrågor och/eller frågor som berör äldre, mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
 • bred erfarenhet från arbete med frågor inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst
 • erfarenhet av arbete i en statlig myndighet eller med frågor på nationell nivå
 • erfarenhet av framtagande av kunskapsstöd
 • tidigare erfarenhet av processledning och ledningssystem.
För att lyckas med uppdraget är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer, både internt och externt. Rollen kräver att du både är utvecklingsinriktad, drivande och lyhörd och har en god förmåga att skapa välfungerande team. Genom din kommunikativa förmåga inspirerar du andra till dialog och delaktighet. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vårt erbjudande


Anställningen är ett chefsförordnande på sex år och placeringen är i Stockholm. Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2019. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrågar. Ange diarienummer 2.6.1-32251/2018.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder dessutom bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid, semester och pension.

Om du har frågor om tjänsten, kontakta avdelningschef Jenny Rehnman. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Ola Nordin. Fackliga företrädare är Rose-Marie Nylander för SACO, Åsa-Britt Edoff för ST samt Magnus Göransson för Vårdförbundet. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.