arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef till Analysavdelningen enhet Utvärdering

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?

Avdelningens uppdrag

Analysavdelningen har en viktig roll för att förstärka Arbetsförmedlingens roll som expertmyndighet inom det arbetsmarknadspolitiska området.

Analysavdelningen ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiken och myndighetens verksamhet. Avdelningen gör prognoser och bedömningar av arbetsmarknadsläget och har huvudansvaret för att producera och utveckla myndighetens verksamhetsstatistik.

Analysavdelningen ger stöd till hela myndigheten och strävar efter att vara en strategisk
partner till regeringskansliet i arbetsmarknadspolitiska frågeställningar. För att stärka Arbetsförmedlingens ställning som expertmyndighet krävs att den kunskap som finns inom Analysavdelningen även kommuniceras utåt.

Avdelningen har 77 medarbetare och är indelad i stab och tre enheter: Verksamhetsanalys, Arbetsmarknad och Utvärdering.

Utvärderingsenheten ansvarar för fördjupade analyser och utvärderingar av arbetsmarknadens funktionssätt och Arbetsförmedlingens verksamhet. Det omfattar effektutvärdering, kvalitativ analys, strategisk analys samt av förmedlingseffektiviteten. Enheten har 20 medarbetare och är indelad i två sektioner med sektionschefer.

Enhetschefens uppdrag och ansvar

Ditt uppdrag som enhetschef är det övergripande verksamhets-, budget- och personalansvaret. Du ansvarar för att enhetens resultat motsvarar fastställda mål.
Som enhetschef ingår du i Analysdirektörens ledningsgrupp och kommer gemensamt med denna och de andra enhetscheferna att ansvara för hela avdelningens resultat och utveckling.

Du har ett viktigt uppdrag i att skapa en välfungerande ledningsgrupp och tillsammans med sektionschefer driva och utveckla enheten. Du verkar för en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling av självledarskapet, ett coachande ledarskap och tillämpning av feedbackkultur. Du arbetar för en inspirerande kultur som präglas av kund- och medarbetardrivet synsätt och ständiga förbättringar.

Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför din egen enhet och i god samverkan med fackliga parter.

Som enhetschef är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och ledningsfilosofi. 

Grundläggande kvalifikationskrav

Skallkrav

- Minst ett års erfarenhet av:
Chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar från annan organisation

Eller


- Chefskap med verksamhets- och personalansvar inom Arbetsförmedlingens verksamhet

Samt


- Universitets- eller högskoleexamen
- Goda kunskaper om arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska uppdrag
- God analytisk förmåga och egen erfarenhet av att genomföra kvalificerade analyser av arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitik
- Stor vana att representera den egna verksamheten mot uppdragsgivare, samverkansaktörer och medier

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att:

Ta ansvar för helheten: Hantera komplexa problem och situationer. Formulera konkreta verksamhetsmål som ligger i linje med organisationens övergripande uppdrag och riktning, kommunicera och förankra målen ute i verksamheten

Leda genom att uppmuntra andra: Vara synlig i organisationen och vara frikostig med beröm och visa uppskattning, skapa förutsättningar för medarbetare i verksamheten att framföra idéer och synpunkter och uppmuntrar till egna initiativ.

Utveckla det personliga ledarskapet: Våga ta sig an utmanande situationer och hantera konflikter. Efterfråga feedback på ditt ledarskap, erkänner egna fel och misstag och försöker aktivt bli en bättre ledare med hjälp av omgivningens återkoppling.

Samverka med partners: Utifrån ett helhetsperspektiv skapa partnerskap med andra delar av organisationen och bidra till andras framgång och utveckling. Skapa förutsättningar för effektfullt ledningsgruppsarbete.

Fånga och påverka händelser i omvärlden: Utveckla former för omvärldsbevakning och extern samverkan i syfte att anpassa och utveckla verksamheten och skapa kundnytta.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Förtroendearbetstid gäller. Placeringsort är Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna Strand. Arbetsplatsen har aktivitetsbaserat arbetssätt.

Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess utgår från evidensbaserat urval där urvalstester används i rekryteringen.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 1 oktober 2020 som du skickar elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför du söker den här tjänsten och vad du vill åstadkomma. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning