arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef som driver förändring från behov till effekt

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Kronofogden är mitt inne i ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete.

Varje dag möter vi personer i svåra situationer. De får nya behov i takt med att samhället utvecklas och därför behöver också Kronofogden förändras. Som enhetschef på Kronofogden får du en avgörande roll i denna utvecklingsresa. Vi söker dig som vill åstadkomma förändringar som påverkar medarbetare, kunder och vårt samhälle.

Inom Kronofogden bildar vi en ny verksamhetsstödsavdelning. Avdelningen består av tre enheter bestående av ett fyrtiotal medarbetare fördelat på infrastrukturenheten, ledningsstödsenheten och redovisningsenheten. Ledningsstödsenheten är ny och kommer att bestå av medarbetare från tre befintliga enheter. Den nya enheten beräknas vara på plats från och med årsskiftet.

Vi söker dig som vill axla ansvaret som chef på ledningsstödsenheten med placering i Sundbyberg där du rapporterar till avdelningsdirektören och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Den nya enheten har en central och viktig roll för myndigheten, med ansvar för controller- och analysområdet på myndighetsnivå, och för produktionsavdelningen på avdelningsnivå. Enheten ansvarar för frågor om omvärldsbevakning, analys, prognoser och statistik samt samordning av forskning. Vidare ingår även ansvar för mer kvalificerat utredningsarbete. Dessutom ansvarar enheten för frågor inom det administrativa området, exempelvis det administrativa stödet till myndighetsledningen, produktionsdirektören och övriga avdelningsdirektörer.

Som enhetschef på Kronofogden har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för att verksamhetsmål, budgetmål och arbetsmiljömål nås inom din enhet och som medlem i verkssamhetsstödsavdelningens ledningsgrupp tar du ansvar för helheten. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att nå resultat och skapa värde för våra kunder. Du förmedlar och översätter övergripande mål och strategier till medarbetare och leder och verkar genom andra.

I ditt nya chefsuppdrag ansvarar du för att driva ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete. Ditt ansvar innebär att du framgångsrikt utvecklar, genomför och säkerställer effekt. Det gör du bl.a. genom att tillsammans med medarbetarna och andra på myndigheten effektivisera befintliga processer och införa bättre och enhetliga arbetssätt. I arbetet blir det centralt att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna, få ihop olika delar i myndigheten som hänger ihop och förbättra förutsättningarna för lärande, utveckling och förbättring. Att minska sårbarheten och att öka samverkan är framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har:


- en akademisk utbildning från högskola eller universitet. Med akademisk utbildning avses i detta sammanhang minst 180 högskolepoäng alternativt 120 högskolepoäng i tidigare system
- flerårig relevant och aktuell chefserfarenhet från statlig myndighet. Med aktuell erfarenhet avses i detta sammanhang inom de senaste fem åren
- erfarenhet från ledningsgruppsarbete
- erfarenhet från strategiskt verksamhetsutvecklingsarbete
- erfarenhet av att leda medarbetare och/eller första linjens chefer i att förbättra processer, arbetssätt, roller och organisation.

Det är även meriterande med erfarenhet från arbete inom, eller samarbete med regeringskansliet.

Du har personliga egenskaper som innebär att du:

- har förmågan att omsätta strategier till taktiska och operativa aktiviteter som ger önskad effekt
- kan utveckla genom ständiga förbättringar och leda i förändring
- har ett helhetsperspektiv där du förstår hur olika delar av verksamheten påverkar varandra
- fattar beslut och tar ansvar för resultat och kvalitet
- har en god kommunikativ förmåga och kan skapa delaktighet och engagemang
- skapar effektiva medarbetargrupper och visar tillit till dina medarbetares förmåga att nå mål
- har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö
- visar mognad och mod.

Det är viktigt för oss på Kronofogden att de vi anställer har de personliga egenskaper som vi efterfrågar. Därför använder vi oss av kompetensbaserade intervjuer och det förekommer tester vid rekryteringar.

Information om oss och jobbet


Inom Kronofogden får du ett chefsförordnande på fem år, med möjlighet till förlängning. Du blir anställd som utredare. Resor i jobbet förekommer.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning. Det innebär att du måste vara svensk medborgare.

Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår webbplats.

Ett jobb som räknas- för andra och för dig! På Kronofogden jobbar vi nära människor i utsatta situationer. Vår uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Så när du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas – både för andra och för dig.

Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Tillsvidareanställning