arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Enhetschef IT leverans - Kriminalvården

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi har ansvar för anstalter, frivård, häkten samt inrikes- och utrikestransporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Kriminalvården har cirka 12 000 anställda och har ett budgetanslag på omkring 9 miljarder kronor varje år.

ARBETSUPPGIFTER

Du erbjuds i denna roll en möjlighet att utvecklas som ledare i en av landets största myndigheter. Som chef för IT leverans ges du möjligheten att jobba i ett samhällsviktigt uppdrag och får stor påverkan på att driva myndighetens utveckling inom digitalisering och IT.

Här är några exempel på spännande innovativa projekt:
 • Ny lösning för E-boja- Kriminalvården avser införa ett nytt system för elektronisk övervakning i frivård och på anstalt. Projektet Studie e-boja har tagit fram en kravställning på det nya systemet samt ett underlag för upphandling som detta projekt skall utgå ifrån i kommande planering.
• Nytt transportsystem för Nationella transportenheten- Syftet med projektet är att med ett modernt IT-system stödja en ny automatiserad, digitaliserad och enhetlig arbetsprocess så att Kriminalvårdens transportverksamhet kan effektiviseras med ett systemstöd för hela myndigheten.
 • Tekniskt införande behörighetssystem (IGA-lösning) -Kriminalvården behöver få till stånd en heltäckande, säker och effektiv hantering av samtliga behörigheter inom Kriminalvården. Målet med projektet är att samtliga identiteter och behörigheter i alla Kriminalvårdens viktiga system ska kunna tilldelas, vidmakthållas och avslutas.
IT-avdelningen har i uppgift att inrikta, formulera och driva utvecklingen av myndighetens IT-struktur för att långsiktigt säkerställa att myndigheten har en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv IT som uppfyller verksamheternas behov. Enheten för IT-leverans ansvarar för leverans av projekt och förvaltning inom applikation och infrastruktur.
Som enhetschef är du en förebild som engagerar och tar tillvara medarbetarinitiativ för att skapa förutsättningar för en stark leverans. Fokus ligger på att utveckla verksamheten i linje med Kriminalvårdens långsiktiga prioriteringar och i denna roll ansvarar du för att utveckla och kontinuerligt säkerställa Kriminalvårdens IT-behov. Du ansvarar för verksamhet, budget och personal inom enheten som idag omfattar två sektioner med totalt ca 200 medarbetare och konsulter Du företräder verksamheten både internt och externt för att kundorientera och agera professionellt i relation till verksamheten

I rollen som chef IT leverans kommer du ha ett särskilt fokus på att säkerställa följsamhet i fattade beslut samt utvärdera resultat och effekt. Du ska också utveckla enhetens samlade leverans till att bli mer strategisk och långsiktig.

KVALIFIKATIONER

Dokumenterad ledarskapsutbildning och en akademisk utbildning om minst 120 hp med fördel inom IT-området, eller annan akademisk utbildning tillsammans med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har flerårig erfarenhet av produktion och leverans inom IT-området samt flerårig och väl vitsordad chefserfarenhet från en komplex verksamhet, troligtvis från offentlig sektor. Du har erfarenhet av att leda genom andra chefer med ett övergripande ansvar. Det är viktigt att du med goda resultat arbetat med strategiska utvecklingsfrågor och långsiktigt förändringsarbete, som ställer krav på förändrade förhållningssätt, arbetssätt och processer.

I din ledarroll är du engagerad, med förmåga att skapa sammanhang, engagemang och entusiasm. Du har mycket god förmåga att planera och att operativt leda och styra ditt och andras arbete. Du är som person stabil, prestigelös, kommunikativ och har förmåga att ta tillvara dina medarbetares kompetens och att samarbeta med andra, inom och utom myndigheten. Du har analytisk och problemlösande förmåga med erfarenhet av att driva utvecklingsarbete, förändringsprocesser, verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering. Som chef inom Kriminalvården har du självklart ett stort samhällsengagemang och delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, mångfald, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

För mer information om kriminalvårdens tekniksatsning: Krim:tech, resan mot en mer digital kriminalvård.
https://www.krimtech.se/

I denna rekrytering samarbetar Kriminalvården med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan för att i ett första steg diskutera tjänsten närmare, kontakta Erik Asp, mail: erik.asp@source-executive.se alt. mobil: 0733-523481 eller Solaleh Khorramshahi, mail solaleh.khorramshahi@source-executive.se alt mobil: 070-3603889

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. I urvalsarbetet kommer arbetspsykologiska tester användas.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

Ansökan lämnas endast via länk i denna annons eller www.offentligajobb.se. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Supporttelefon för sökande: 0771-693 693

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Läs mer om vårt uppdrag på www.kriminalvarden.se

Kontaktpersoner

Erik Asp

0733-523481

erik.asp@source-executive.se


Solaleh Khorramshahi

070-3603889

solaleh.khorramshahi@source-executive.se