arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

En doktorandplats i den praktiska kunskapens teori

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  13 mars

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mångvetenskaplig forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet har en betydande roll. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

För fullständig annons följ länken till Södertörns Högskolas hemsida här.

Forskarstudier på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola bedrivs i den praktiska kunskapens teori. För mer information, klicka här.

Studierna sker inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori vilket är en mångvetenskaplig forskningsmiljö bestående av sju humanistiska ämnen. Forskningen fokuserar på ett kritiskt motiverat studium av kulturella artefakter och praktiker. För mer information, klicka här.

Denna utlysning sker inom ramen för forskarskolan Transformering i planeringens gränssnitt (TRANSPLACE). Forskarskolan kommer att utveckla och genomdriva ambitiösa och djärva initiativ för hållbarhetsomställning tillsammans med nyckelaktörer inom svensk stadsutveckling och transportplanering. Forskningsarbetet inriktas på praktiknära och handlingsorienterad forskning som bidrar till att utmana existerande arbetssätt och stärka den reflektiva kapaciteten inom svensk samhällsplanering. De konkreta forskningsuppgifterna kommer att utvecklas och genomföras i samarbete med relevanta samhällsaktörer. 

Särskild inriktning för doktorandplatsen inom forskarskolan TRANSPLACE

Omtänkande av det mer än mänskliga inom urban planering

Miljökriserna, inte minst massutdöendet av andra arter, har på ett kulturellt plan lett till behovet att tänka om flera av våra mest grundläggande existentiella frågor gällande förståelsen av relationen mellan människor och andra levande varelser. Hur tänker vi på sådana relationer och hur förkroppsligas de inom urban planering och transportplanering? Och hur kan de tänkas om? Hur kan en mångartslig förståelse för samexistens och blomstring omvandlas till praktik? Hur, och i vilken utsträckning, kan andra arters behov tas med i beräkningen i planeringsprocesser?

Forskningen i detta projekt bör genomföras med praktik- och aktionsorienterade kvalitativa metoder genom en undersökning av samtida praktiker likväl som experimenterande med nya attityder och omförhandlade praktiker. Projektet genomförs i samarbete med Vägverket.

Behörighetskrav

Information finner i den fullständiga annonsen genom länken till Södertörns Högskolas hemsida här.

Antagning och anställning
Information finner i den fullständiga annonsen genom länken till Södertörns Högskolas hemsida här.

Anställningsdatum: 1 september 2023.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i den praktiska kunskapens teori hittar du här.

Antagningsordning med information om urvalskriterier samt annan information om utbildning på forskarnivå hittar du här.

Ansökningsförfarande
För mer information se webbsidan FAQ på sh.se. Ansök genom Södertörn högskolas webbaserade rekryteringssystem “ReachMee”. Klicka på länken "ansök" längst ned i annonsen.

En ansökan kan skrivas på svenska/norska/danska eller engelska och måste innehålla:
 • ansökningsbrev
 • curriculum vitae
 • examensbevis och intyg som visar behörighet att söka tjänsten (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste du bifoga översatta dokument)
 • kandidat- och magister- eller masteruppsats enligt ämnets krav på särskild behörighet (om skrivna på andra språk än de som nämns ovan måste en översatt sammanfattning till något av språken bifogas på 5-6 sidor, ca 14 000 tecken)
 • forsknings-/projektplan som tydliggör projektets relevans för den praktiska kunskapens teori, för forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori samt forskarskolan TRANSPLACE (1000-1500 ord)
 • två referenser med kontaktuppgifter och information om relationen till den sökande (till exempel ”handledare”).
Om publikationer finns, kan högst tre bifogas ansökan.

Ansökan som vid ansökningstidens utgång är ofullständig behandlas inte.

Slutdatum för ansökan: 13 mars 2023 kl 23:59 

Kontakter
Jonna Bornemark, kontaktperson på Södertörns högskola för forskarskolan TRANSPLACE, jonna.bornemark@sh.se
Carl Cederberg, studierektor på forskarnivå, Centrum för praktisk kunskap, carl.cederberg@sh.se
Martina Sundström, HR-generalist, Institutionen för kultur och lärande, martina.sundstrom@sh.se 

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat