arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i Tropisk skogsekologi och genetik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i tropisk skogsekologi och genetik vid programmet för Växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Projektet kommer att undersöka effekterna av markanvändning på tropiska skogsträds mångfald, abundans, och populationsgenetik drivs av Dr. Robert Muscarella’s forskargrupp.(https://katalog.uu.se/profile/?id=N18-2277). I vår grupp kombinerar vi information om artegenskaper, geografiska utbredningar och demografiska data för att undersöka vad som styr variation i biologisk mångfald och ekologiska effekter av miljöförändringar. Det nu aktuella projektet är ett samarbete med Dr. Pascal Milesi.(https://katalog.uu.se/profile/?id=N16-1535), som kommer att handleda de genetiska aspekterna av projektet. Projektet finansieras av ett Formasanslag.

Förändrad markanvändning utgör ett stort hot mot biologisk mångfald med effekter som vanligtvis är snabbare än effekter av pågående klimatförändringar. Även om de fulla effekterna av förlust av livsmiljöer och fragmentering ofta är kryptiska eller fördröjda, kan de öka risken för utdöende och minska möjligheterna för arter att anpassa sig till framtida miljöförändringar. Det finns därför ett stort behov av att utveckla framgångsrika strategier för att hantera och mildra negativa effekter av förändrad markanvändning på biologisk mångfald på regional, nationell och internationell nivå.

Den framgångsrika sökanden kommer att bidra till ett projekt som syftar till att bättre förstå hur förändringar i markanvändning har påverkat tropiska träds nuvarande geografiska utbredningar, populationsstorlekar och genetiska mångfald. Arbetet kommer att fokusera på ön Puerto Rico, som representerar en idealisk fallstudie på grund av dess väldokumenterade markanvändningshistoria, höga biologiska mångfald, omfattande befintliga data och mycket god forskningsinfrastruktur. Den framgångsrika sökanden kommer att:

- Kvantifiera hur förändringar i markanvändning över tid påverkat tillgång på lämpligt habitat för trädarter i Puerto Rico
- Klarlägga samband mellan förändrad markanvändning och trädarters nuvarande abundans
- Karaktärisera genetiska effekter av förändrad markanvändning för ett urval av trädarter med olika livshistoriestrategier och klimatkrav
Sammantaget kommer projektet att öka förståelsen av de ekologiska konsekvenserna av tidigare och framtida förändringar av markanvändning och därigenom bidra till utvecklingen av effektiva bevarande- och förvaltningsstrategier.

Arbetsuppgifter: Den framgångsrika sökanden kommer att utnyttja en mängd befintlig information om trädarters nuvarande utbredning och abundansmönster, fysiologiska strategier, och miljökrav. Projektet kommer att inkludera omfattande arbete med rumslig (GIS) och genetiska data (SNP). Tidigare erfarenheter med R (särskilt rumsliga data), laboratoriearbete och populationsgenetiska analyser är en fördel. Det kommer att finnas stora möjligheter till interaktioner med och forskningsbesök hos samarbetspartners (inklusive Luquillo Long-Term Research Site, International Institute of Tropical Forestry, och lokala bevarandeorganisationer i Puerto Rico). Fältarbete kommer att vara en viktig aspekt av detta projekt när säkra resor är möjliga. Doktorandutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier inklusive kurser och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom biologi eller inom ett annat relevant område. Förmåga att uttrycka sig flytande på engelska, muntligt och skriftligt.

Meriterande: Den ideala kandidaten är starkt motiverad och har ett brinnande intresse för tropisk ekologi, har tropisk fälterfarenhet och har en stark konceptuell bakgrund i ekologi och evolution (inklusive populationsgenetik). Tidigare erfarenhet av R (speciellt för rumsliga data), GIS och laboratoriearbete och populationsgenetik är meriterande. Kunskap om andra programmeringsspråk (t.ex. Bash, Perl, Python, etc.) eller utbildning i statistik är meriterande, liksom goda kunskaper i spanska.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Robert Muscarella, robert.muscarella@ebc.uu.se, +46 18 471 28 61.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2021. UFV-PA 2020/4768.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-03-01 Visstidsanställning