arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i programvaruteknik (V&V)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  26 februari

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för programvaruteknik omfattar ca. 50 personer från 20 olika länder. Vår tradition inom programvaruteknik sträcker sig tillbaka till 1990 då vi startade Sveriges första utbildning inom området. Institutionens forsknings- och utbildningsmiljö, SERL Sweden ‒ Software Engineering Research and Education Lab Sweden, har sedan dess expanderat och är nu positionerad som världsledande när det gäller forskning inom mjukvaruutveckling. Institutionen ansvarar för utbildningar i programvaruteknik från kandidatnivå upp till forskarutbildning.

Ämnesområde och arbetsbeskrivning


Tjänsten omfattar empirisk forskning om verktyg och processer för säkerhet som kan tillämpas i programvaruutvecklingslivscykeln (SDLC) och metoder för direkt  tillämpning av cybersäkerhet inom  programvaruteknik. Av särskilt intresse är metoder som stöder utformning av säkerhetskrav, hotmodellering, riskbedömning, säker kodning, kvalitetssäkring och säker distribution. Särskilt fokus läggs på AI- och datadriven automatisering med målet att t.ex. skapa hotmodeller, riskbedömningar och sårbarhetsförutsägelser.

Den sökande förväntas ha sakkunskap inom kvantitativa metoder (t.ex. datavetenskap, experimentell forskning), men kunskaper om kvalitativa metoder är också meriterande. Den sökande förväntas också vara bekväm med industridriven forskning och samarbete mellan företag och den akademiska världen. Exempel på forskningsområden är, men är inte begränsade till, följande:
 • Säkerhetsrutiner under hela livscykeln av mjukvaruutveckling.
 • Modellering av hot och riskbedömning.
 • Kvalitetssäkring av programvara och säkerhetstestning.
 • DevSecOps.
 • AI- och datadriven säkerhet (t.ex. säkerhetsanalys).
 

Behörighetskrav


För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)).

Särskild behörighet


Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som avlagt examen på avancerad nivå inom tekniskt eller matematiskt-naturvetenskapligt område eller på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver de krav som beskrivs i arbetsbeskrivningen, behörighetskrav och bedömningskriterier för anställningen anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Magisterexamen i datavetenskap/mjukvaruteknik eller ett relaterat område.

Yrkeserfarenhet inom programvaruteknik och/eller programvarusäkerhet.
 • Kännedom om den senaste tekniken inom ovanstående områden.

Goda programmeringskunskaper.
 • Goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

 God samarbetsförmåga.

Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år forskningstid. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2023-02-26.

Din ansökan bör innehålla:

• En redogörelse för din bakgrund och erfarenhet i de relevanta områdena.
 • Meritförteckning (CV).
 •  Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 •  Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 •  Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.
 •  Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 •  Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat