arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i pedagogiskt arbete: Utbildning för hållbar utveckling

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 april

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Högskolan Dalarna utlyser en doktorandtjänst i pedagogiskt arbete med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet ”Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet”.

Högskolan Dalarna utlyser en fyraårig doktorandtjänst i pedagogiskt arbete, med doktorsexamen som slutmål. Tjänsten erbjuds inom forskningsprojektet Ekocertifierade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av holistiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet, som är finansierat av Vetenskapsrådet med start hösten 2019. Den forskarstuderande kommer i projektet att samarbeta med flera seniora forskare. Eftersom tjänsten ingår i ett befintligt projekt finns inte möjlighet att fritt utforma forskningsfrågorna, men inom givna projektramar finns vissa påverkansmöjligheter.

Förutom att aktivt delta i projektet förväntas den forskarstuderande bidra till forskningsmiljön i forskningsprofilen Utbildning och lärande, vid Högskolan Dalarna. Inom forskningsprofilen Utbildning och lärande bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, samt villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling.

Information om projektet

Trots att utbildning för hållbarhet under flera år har varit en del av verksamheten i de svenska förskolorna saknas kunskap om effekterna av ett medvetet arbete med hållbarhet och effektiva didaktiska metoder för utbildning i hållbarhetsfrågor i förskolan. Syftet med studien är därför att bidra till utveckling av pedagogiska metoder som underlättar undervisning för hållbar utveckling i förskolan. Studien kommer att undersöka barns medvetenhet om hållbarhet under deras sista år på förskolan samt förskolelärarnas pedagogiska metoder för att utbilda barnen för hållbarhet. Vidare kommer sambanden mellan förskolebarns medvetenhet om hållbarhet, förskollärares pedagogiska metoder och ekocertifiering att studeras. Projektet leds av Dr. Farhana Borg vid Högskolan Dalarna tillsammans med Professor Niklas Gericke vid Karlstads universitet.

Arbetsuppgifter

I doktorandens arbete ingår både forskarutbildningskurser och avhandlingsarbete. Doktoranden kommer att ingå i projektets forskargrupp, och arbeta med stöd från och i samarbete med dess medlemmar. Avhandlingsarbetet innebär bland annat datainsamling vid förskolor på olika plaster i Sverige, varför tjänsten periodvis kräver frekventa resor.

Utbildningsämnet

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med nära anknytning till lärarutbildningen. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av relevans för lärarutbildning, läraryrket, skolledarskap och annan praktikorienterad verksamhet i olika skolformer. 

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Urval bland behöriga sökande görs utifrån deras uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen. 

För att lyckas i rollen som doktorand krävs att den sökande är självgående och uthållig, med förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt. Även god samarbetsförmåga ser vi som avgörande. 

Särskilt meriterande för denna utlysning är dokumenterat goda kunskaper om undervisning för hållbar utveckling samt erfarenhet av arbete med implementeringsfrågor, lärarfortbildning, skolutvecklingsprojekt och internationellt arbete med hållbar utveckling.

Ansökan

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se:

https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/vara-lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1077&rmlang=SE

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?