arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandtjänst i Datavetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer.

Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se http://www.it.uu.se.


Beskrivning av ämnesområdet: ”Managed languages”, dvs. språk som kör i en exekveringsmiljö/virtuell maskin (ex. Java, Python, R, JavaScript) tillåter hög nivå av abstraktion vilket tillåter tidseffektiv utveckling och undvikande av många felkällor. Trots stora prestandaförbättringar för managed languages under senare år (ex. Graal, JavaScript VMs) exekverar dessa ofta långsammare än kompilerade språk (ex. C, C++ och Rust) på grund av ytterligare operationer och instruktioner som utförs under körning. I detta projekt studerar vi balansen mellan abstrationer som möjliggör tidseffektiv konstruktion av komplicerad korrekt mjukvara – och prestanda.

Målet med projektet är att göra managed languages möjliga att använda som implementationsspråk i ytterligare (prestandakrävande) domäner, göra dessa språk tillgängliga för en större klass av utvecklare, och därigenom göra mjukvara säkrare och lättare att underhålla.

Arbetsuppgifter: Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska. Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Kvalifikationskrav: Kandidater ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

Att doktorera kräver med nödvändighet att en lär sig nya färdigheter och förvärvar nya kunskaper. Även om kunskap om programspråk, typsystem, formella modeller av programspråk, kompilatorer, exekveringsmiljöer och datorarkitekturer är meriterande kommer du att arbeta i en miljö där du kan lära dig vad som krävs från dina handledare, kollegor, angränsande experter, etc. Därför är det viktigt att du har hög inlärningsförmåga, kan motivera dig själv och är intresserad av området och dess möjligheter – i högre grad än specifika ämneskunskaper.

Du måste dock redan vara bra på att skriva uppsats och vara en bra programmerare, då det inte finns tid att lära sig dessa färdigheter från grunden. Det är därför av stor vikt att du kan demonstrera detta i din ansökan, t.ex. genom länkar till kod, uppsatser, masteruppsats (även utkast), etc.

Utöver ovanstående bör du kunna arbeta väl tillsammans med andra såväl som självständigt, både kunna ge och ta konstruktiv kritik, samt ha en välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 2 sidor) av din motivation för att din ansökning, dina forskningsintressen, relevanta kvalifikationer för anställningen, samt bevis på att du är självmotiverad och kan jobba i ett team. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbete (åtminstone ett utkast), eventuella publikationer (med beskrivning av sökandes specifika insats för varje publikation), länkar till artefakter eller kod (t.ex. GitHub eller Bitbucket) samt ev. andra relevanta dokument. Därutöver ska du tillhandahålla kontaktinformation till minst en referensperson samt ange tidigast möjliga anställningsdatum. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Tobias Wrigstad Ph. +4618 471 1072 tobias.wrigstad@it.uu.se eller professor David Black-Schaffer, tel 018-471 6830 david.black-schaffer@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021, UFV-PA 2021/1269.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning