arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Skogsföryngring och markkonkurrens mellan träd och plantor

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas.

För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på SLU på https://www.slu.se/sv/om-slu/arbete-at-sl

Projektnamn: Skogsföryngring och markkonkurrens mellan träd och plantor

Forskarutbildningsämne: Biologi  
Projektbeskrivning:
Intresset växer för alternativa skogsskötselmetoder, men en övergång från dagens trakthyggesbruk till olika former av hyggesfritt skogsbruk kräver att föryngringen kan säkerställas utan kalhyggen, och kanske även utan konventionell markberedning. Det är dock vanligt att plantetableringen är svag intill hyggeskanter och kring kvarlämnade träd. Man har visat, för flera trädslag, att konkurrens under jord har en negativ påverkan på plantor som grott intill stående träd. Detta projekt kommer att använda isotopmetoder för att studera konkurrensen om kväve mellan träd och plantor, och specifikt syftar projektet till att testa en hypotes att mykorrhizanätverk kan förvärra situationen för plantor som växer nära större träd. En serie fältförsök kommer att etableras under den första delen av doktorandprojektet, och doktoranden kommer ha en viktig roll i planeringen och ledningen av dessa samt vara första författare på flera vetenskapliga publikationer baserade på dem.

Projektet har följande mål: 1) undersöka betydelsen av konkurrens via mykorrhizasvamp för skogsplantors etablering, 2) identifiera var sådana konkurrenseffekter är allvarligast, 3) förse vetenskapen med en mekanistisk förståelse för hur och var omgivande träd kan begränsa föryngringen. Detta är viktigt om alternativ till trakthyggesbruket ska bli framgångsrika.

Den utlysta doktorandtjänsten har finansiering för fyra år, med förväntningen att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling efter den tiden. Doktoranden kommer att arbeta under handledning av Nils Henriksson, Torgny Näsholm, och Sandra Jämtgård, vid institutionen för skogens ekologi och skötsel (SLU, Umeå). Doktoranden kommer att ingå i en bred forskargrupp med expertis inom ämnen från växtfysiologi och nutrition, till skoglig ekofysiologi, vilket ger goda förutsättningar för stöd och vetenskapligt utbyte och diskussion. Forskargruppen har även en väletablerad erfarenhet av stabila isotopmetoder för att studera ekofysiologiska processer i fält, växthus, och på labb.

Kvalifikationer:

Baskrav
 • Masterexamen inom ett relevant ämnesområde (tex biologi, ekologi, ekofysiologi, skogsvetenskap mm)
 • God kommunikationsförmåga på engelska (tal och skrift)
 • Grundläggande kunskaper i statistikprogram som R eller JMP är till fördel
 • God arbetsmoral

Meriterande

 • Erfarenhet av vetenskapliga fältstudier är meriterande, men inte nödvändigt
 • Erfarenhet av självständigt arbete och hantering av eget arbetsschema
 • Bekväm med att samarbeta med andra

Placering:

Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Vår/Sommar 2023

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-03-31

Ansökan skrivs på engelska och ska innehålla följande:
 • CV
 • Ett följebrev, där du presenterar dig själv och din motivering till att söka tjänsten
 • En kort (max 1 sida) beskrivning av din vertenskaplig bakgrund, forskningsintressen, och hur du uppfyller kvalifikationerna ovan.
 • Examensbevis ellermotsvarande document, samt andra relevanta certifikat eller dokument.
 • Namn och kontaktuppgifter till två professionella referenser.
För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på 

www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat