arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser i musikpedagogik med inriktning samhälle och inkludering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik finns i huset Artisten i centrala Göteborg och ingår i den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Institutionen utbildar komponister, musikalartister, musiker i flera genrer, lärare i musik, dans och teater, operasångare, performanceartister och skådespelare och har drygt 600 studenter. Högskolan för scen och musik bedriver även utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning samt har en omfattande utåtriktad verksamhet. Institutionen har närmare 200 anställda.

För övrig information, kvalifikationer samt behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på Göteborgs Universitets hemsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb">https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb 

Ämnesbeskrivning och inriktning

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr lärandesituationer i musik. Problem behandlas i sammanhang där musik ingår eller har ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Vid Högskolan för scen och musik inriktas den musikpedagogiska forskningen främst mot högre musikutbildning, men även mot lärande och undervisning i andra musikaliska sammanhang, inom och utom utbildningsinstitutionerna, som kan ses som förberedande för högre utbildning. Forskningen intar ett tydligt samhällsperspektiv, där kunskapsbildning och identitetsskapande i musikaliska lärandepraktiker ställs i relation till det omgivande samhället.  

Som doktorand i musikpedagogik med inriktning mot samhälle och inkludering kommer du att knytas till institutionens pågående forskning som tar sin utgångspunkt i olika samhällsrelevanta problemställningar med avsikt att bidra till breddat deltagande i högre musikutbildning. Du kan välja att genomföra din studie inom (a) högre musikutbildning eller (b) musikutbildningar eller andra typer av musikaliska lärandekontexter som kan ses som förberedande för högre utbildning.

Arbetsuppgifter

Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i musikpedagogik som vetenskap är av värde. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) varav 90 högskolepoäng är kurser inom forskarutbildningens ram och 150 högskolepoäng en avhandling. Utbildningen leder till en filosofie doktorsexamen i musikpedagogik.

Studierna bedrivs på heltid om inte särskilda skäl föreligger för lägre studietakt. Som doktorand förutsätts att du aktivt deltar i forskningsmiljön vid institutionen, vilket innebär att du är fysiskt närvarande. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Utbildningen bedrivs i samverkan med Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, vilket innebär att vissa kursmoment och seminarier kommer att förläggas i Malmö.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand.

Två typer av antagningar är aktuella:

 • Två doktorandplatser finansierade av Högskolan för scen och musik. Dessa tjänster är tidsbegränsade anställningar om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100%. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.  Anställningarna är placerade vid Högskolan för scen och musik.
 • En eller flera samverkansplatser med extern finansiering av arbetsgivare (t ex kommun eller högskola). En samverkansplats innebär att den forskarstuderande har kvar sin externa anställning under utbildningstiden. För ansökan till samverkansplatsen måste intyg från arbetsgivaren om full finansiering under hela utbildningstiden bifogas ansökan.
Tillträdesdatum är 2020-09-01.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:100.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-02

För övrig information, kvalifikationer samt behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på Göteborgs Universitets hemsida: https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb">https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander Göteborgs universitet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat