arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i naturvetenskap (miljövetenskap)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  27 juli

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för geovetenskaper har 70 anställda. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Vår forskning är delad in i tre olika teman: ”Klimat och Klimatförändring”, ”Processer på jordens yta” samt ” Dynamiker på jordens djup”. Institutionens strategi lägger tonvikt på vidare utveckling av geosystemvetenskap.

Doktoranden kommer att arbeta med forskargruppen Biogeokemi/ekosystemvetenskap (www.gu.se/en/research/biogeochemistry-0) vid Institutionen för geovetenskaper, som består av två professorer, en lektor, tre forskare, fyra doktorander och fem från teknisk personal. Vår forskning handlar om hur biogeokemiska cykler påverkas av klimatet och deras potentiella återkopplingsmekanismer, där vi särskilt försöker hitta begränsningar för ekosystemets växthusgasutsläpp. Vår forskning är inbäddad i det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate; www.becc.lu.se/), som samlar forskare från natur- och samhällsvetenskap för att utföra forskning som är viktig för att förstå klimatförändringarnas effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. BECC är också värd för en doktorandskola (ClimBEco). Gruppen driver forskningsstationen Skogaryd(www.gu.se/en/earth-sciences/skogaryd-research-catchment-0), som ingår i infrastrukturnätverket SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Sciences) och ICOS-Sweden. Gruppen tillhandahålla också toppmodern utrustning analys av stabil isotoper och elementanalys.

Arbetsuppgifter

Institutionen för geovetenskaper söker en doktorand för att arbeta i samarbete med gruppen Ekosystemvetenskap. Doktorandprojektet handla om biogeokemiska cykler på landskapsnivå i ett skogsklätt landskap. Det experimentella arbetet kommer att genomföras vid forskningsstationen Skogaryd och kommer att fokusera på bruttoomsättningen av näringsämnen kväve, fosfor och svavel genom användning av isotopmetoder (15N, 33P, 34S), dynamiken av kol i marken och/eller utbyte av växthusgaser. Den specifika forskningsplanen kommer att utvecklas tillsammans med den framgångsrika kandidaten och potentiella forskningsfrågor inkluderar kopplade biogeokemiska cykler; tidsmässig och rumslig variation av biogeokemiska processer; effekter av markanvändning på biogeokemiska cykler; och utsläpp av växthusgaser från ekosystem. Metodutveckling kan också vara en del av projektet. Kandidaterna ska skicka in en kort forskningsplan med sin ansökan (se ”Hur man ansöker”).

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Berättigade till denna position är de som har studerat geovetenskap, miljövetenskap, biologi eller närliggande ämne

Goda kunskap i engelska i tal och skrift är ett krav.

 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för geovetenskaper


Tillträde: 2022-10-01 eller enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

 

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! För fullständig annons och information, måste tjänsten sökan samt läsas på Göteborgs universitets interna hemsida. www.gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-06-23

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt universitetets kollektivavtal och lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat