arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi

 • Yrkesroll

  Zoolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinareberget i Göteborg.

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att bidra till en mer effektiv och miljömässigt mer hållbar odling av laxfisk, samtidigt som fiskens hälsa och välfärd bibehålls, genom förbättrade vaccinationsstrategier. Vaccinering visat sig vara ett effektivt sätt att förebygga sjukdomar vid odling av fisk, vilket drastiskt har minskat användningen av antibiotika. Vaccinerad odlad fisk kan dock ha en minskad tillväxt med upp till 30%, vilket representerar en betydande produktionsförlust, och är möjligen ett resultat av suboptimal hälsa och välfärd. Det vetenskapliga målet med detta projekt att undersöka de fysiologiska mekanismer som ligger till grund för de negativa effekterna av vaccination på tillväxt, med fokus på aptitendokrinologi, metabolism, tarmfunktioner och hälsa. Sökanden kommer att ingå i ett team med tre seniorforskare: Elisabeth Jönsson Bergman, projektledare och huvudhandledare, och Henrik Sundh och Erik Sandblom, biträdande handledare.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i olika metoder, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet är olika biokemiska och fysiologiska metoder; t ex så kallade radioimmunossays för  mätning av hormoner,  metoder för att undersöka tarmens funktioner och immunologiska parametrar samt in vivo respirometri. Uppgifterna omfattar också att designa experiment och behandlingsprotokoll för tillväxtförsök med vaccinerad fisk. Studierna kommer att bedrivas mestadels som labstudier. Statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga artiklar och att presentera resultat på konferenser och seminarier är andra uppgifter.

En andra del som ingår i forskarutbildningen är kurser och litteraturstudier av en omfattning av totalt ett år, men som kan fördelas över de fyra åren. Undervisning kan också komma att ingå, se nästa stycke.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom biologi med inriktning mot zoofysiologi.

Viktiga urvalskriterier är att den sökande måste ha förmågan att både arbeta självständigt och samarbeta, och att den sökande tar ansvar för sitt egna lärande och forskning. Kandidaten bör ha ett intresse av praktiska såväl som teoretiska arbetsuppgifter. Tidigare erfarenhet av forskning, t ex vetenskapliga publikationer, erhållande av forskningsmedel och konferensdeltagande, bör kunna dokumenteras och den sökande bör kort beskriva sin roll i arbetet.

Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö. Den sökande behöver också uppvisa erfarenhet från  fysiologiska och biokemiska metoder, och experimentellt arbete på fisk och/eller andra djur.

Det är meriterande om den sökande också har:
 • Körkort
 • Tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering
Förutom de formella kraven lägger vi  också stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet för forskarstudier.

För mer information och hur du ansöker

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Zoolog

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat