arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand/Licentiat, forskarutbildningsämne: Livsmedelsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Institutionen för molekylära vetenskaper
Gelbildningsegenskaper hos protein från svenska baljväxter

Innehållsbeskrivning:

Vi letar efter en doktorand / licentiatstudent som vill undersöka hur strukturella egenskaper hos livsmedel och biomaterial påverkar deras egenskaper. Utvecklingen mot ett hållbart samhälle kräver nya metoder för att producera material och mat. Baljväxter, en proteinrik, glutenfri gröda, representerar ett hållbart alternativ till djurbaserade proteinkällor. Av baljväxter är soja den vanligaste basen för livsmedelsprodukter, men har begränsad odling i Sverige. För utveckling av nya livsmedel baserade på baljväxter, som inte är soja, finns ett behov av ökad förståelse för bildning av geler och andra strukturer. Fababönor har hög proteinhalt, odlas över hela Sverige och är underutnyttjade som mänsklig föda. De är därför lämpliga att använda som en modell för "novel food" från baljväxter vid karakterisering av proteingelbildning.

Forskningen kommer att inkludera optimering av extraktionsmetoder för förbättrat utbyte och önskad sammansättning samt undersökning av gelbildning av extraherade fraktioner, enskilt och i kombination, under olika förhållanden. Vidare kommer det att finnas möjlighet att studera effekten av att blanda in sidoflöden från proteinextraktionen, dvs stärkelse och fiber, på gelegenskaper. Även emulsionsgeler där tillsats av fetter görs kan komma att ingå i studierna.

Att förstå de molekylära mekanismerna bakom gelbildning stöder den strömlinjeformade designen av nya livsmedel baserade på faba och andra baljväxter- vilket förbättrar den nuvarande empiriska (test-och-fel) produktutvecklingen. Metoder som utvecklats här kan bli en pipeline för att karakterisera andra växt-proteiner som ska användas i nya livsmedel. Innovationsmöjligheter med fabaproteiner kommer att kommuniceras till livsmedels- /jordbrukssektorerna.

Kvalifikationer:

Sökanden till tjänsten som doktorand bör ha en universitetsexamen i livsmedelsteknik, livsmedelsvetenskap, bioteknik eller liknande. Kunskap om livsmedlets strukturella egenskaper och tekniker för att studera sådana är central för sysselsättningen. Erfarenhet av mikroskopi (ljus, konfokal, elektron) och reologi är meriterande. Personliga egenskaper som ansvarskänsla och förmåga att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskarteam kommer att värderas. Välskriven och talad engelska krävs.

Placering:           
Detta arbete kommer att bedrivas i en forskningsintensiv miljö på Biocenter på Ultuna campus i Uppsala.

Försörjningsform:

100% Doktorand/Lic i 2 år med möjlighet till förlängning. Gelbildningsegenskaper hos protein från svenska baljväxter

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-12-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.