arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin. Inom grundutbildningen ansvarar vi för huvuddelen av läkarprogrammet, hela logopedutbildningen samt större delen av utbildningen inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i medicinsk vetenskap med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV).

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Som doktorand kommer du att delta i projektet: ”Identifiering och karaktärisering av endogena ämnen och syntetiska toxiner som modulerare av spänningskänsliga kaliumjonkanaler”

Projektbeskrivning:


Kandidaten kommer att arbeta med olika molekylärbiologiska och elektrofysiologiska tekniker för att identifiera endogena ämnen och syntetiska toxiner som modulerar funktionen hos spänningskänsliga kaliumkanaler, samt studera mekanismen för observerade effekter. Arbetet omfattar planering, genomförande och analys av experimentellt arbete med fokus på elektrofysiologiska mätningar av humana Kv7-kanaler uttryckta i cellsystem. Arbetet omfattar även hantering av peptidtoxiner, operation av afrikansk klogroda för isolering av äggceller, författande av vetenskapliga texter, samt aktivt deltagande i seminarier och konferenser av vikt för projektet och forskarutbildningen.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Blivande kandidater ska vara mycket motiverade. Blivande kandidater ska ha bakgrundskunskap och förståelse för den fysiologiska rollen av spänningskänsliga kaliumkanaler samt deras potential som mål för läkemedel, principen för elektrofysiologiska tekniker för att studera jonkanaler, samt principer för hur jonkanaler mekanistiskt fungerar och regleras. Blivande kandidater ska ha praktisk erfarenhet av injektion av mRNA i äggceller från afrikansk klogroda, elektrofysiologiska mätningar med tekniken två-elektrods voltage clamp samt arbete med spänningskänsliga kaliumjonkanaler. Stark kommunikationsförmåga, skriftligt och muntligt, på engelska krävs såväl som förmåga att arbeta självständigt i samarbetsprojekt. Praktisk erfarenhet av arbete med peptidtoxiner är meriterande.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen förnyas med högst ett år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 juni 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat