arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 december

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Anställningen gäller till doktorsexamen, vilket innebär att den sammanlagda anställningstiden inte får vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Det exakta antalet anställningar är ännu inte bestämt. De senaste åren har antalet nyantagna doktorander som finansierats av institutionen varierat mellan fem och sju.

Arbetsuppgifter


Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på Nationalekonomiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 % av full arbetstid.

Se även http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-utbildning

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Behörig att antas till forskarutbildningen i nationalekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet, samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi och självständigt arbete motsvarande minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi.

Bedömningsgrund


Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen av förmågan att genomföra utbildningen baseras i huvudsak på tidigare visad förmåga i studier, standardiserade tester och andra relevanta sammanhang; särskild vikt läggs vid uppsatsarbete i nationalekonomi och kursarbete med inriktning på ämnets metodmässiga kärna. Förmåga att samarbeta är meriterande. Antalet poäng på avancerad nivå används inte som urvalskriterium. 

Ansökningsförfarande


Anställningen som doktorand söks online.

http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Instruktioner för vilka uppgifter m.m. som skall lämnas finns på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan.

Till ansökan bifogas:


- Ifyllt formulär avseende kompletterande information (som finns på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan).
- Betygsavskrifter.
- Kort meritförteckning (CV).
- Resultatavskrifter i det fall den sökande vill åberopa testresultat (exempelvis från GRE, GMAT, TOEFL, IELTS).
- Beskrivning (max 1000 ord) av frågor som den sökande vill forska kring samt varför dessa forskarstudier ska ske på nationalekonomiska institutionen i Lund.
- Minst ett och högst två självständiga arbeten motsvarande minst 15 högskolepoäng i nationalekonomi.
Dessa handlingar, inklusive de självständiga arbetena, skall laddas upp i pdf i sökportalen (under ”Bifoga Bilagor”). Betygsavskrifter mm på papper skannas eller fotograferas innan de laddas upp.

Utöver dessa handlingar skall den sökande inhämta rekommendationer av två lärare eller forskare med doktorsexamen i nationalekonomi eller med motsvarande kunskaper och erfarenheter som är relevant för forskning inom nationalekonomi. De som rekommenderar skall fylla i formuläret på http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan">http://www.nek.lu.se/utbildning/forskarutbildning/phd-ansokan spara det och skicka det till mailto:phd_recommendation@nek.lu.se.

 

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning