arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i socialt arbete med inriktning barn, unga och familj

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för socialt arbete ingår i Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och på campus Växjö. Forskarutbildningen genomförs i Växjö. Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå.

Institutionens forskningsmiljö omfattar ett stort antal centrala områden inom socialt arbete.

Anställningsform: Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och omfattar heltid med placering vid institutionen för socialt arbete.

Tillträde: Början av 2022

Ämnesområde för befattningen: Socialt arbete


Placeringsort: Växjö

Arbetsbeskrivning


Forskarutbildningen i socialt arbete omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Institutionen deltar i en nationell forskarskola i socialt arbete varför kurser kan komma att genomföras på annan ort än i Växjö. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Som doktorand får du dock i begränsad omfattning arbeta med andra uppgifter, oftast i undervisningssituationer, vilket förlänger utbildningstiden i motsvarande mån. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1–7 §§. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta på: https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/socialt-arbete/

Avhandlingsprojektet ska vara kopplat till forskningsprogrammet Connected Children. Programmet syftar till en praktiknära forskning kring tidiga, samordnade insatser för barn och unga och inbegriper utvecklingsarbete på flera platser i Sverige. https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-connected-children/

Behörighet


Grundläggande behörighet för forskarutbildning har den som
 • Avlagt examen på avancerad på nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Samt särskild behörighet:

 • utöver den grundläggande behörigheten ha minst 90 hp i socialt arbete eller i andra ämnen med nära anknytning till forskarutbildningsämnet. Motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom eller utom landet kan likställas.
 • Nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Bedömning- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till

 • Förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
 • Kvaliteten på inskickade vetenskapliga arbeten
 • Avhandlingsidéns inriktning och genomförbarhet

Ansökan


Följande handlingar ska bifogas ansökan:
 • Fullständigt CV med person- och kontaktuppgifter samt förslag om två referenspersoner
 • Styrkt meritförteckning som visar behörighet till forskarutbildning
 • Avsiktsförklaring med förslag till hur avhandlingsarbetet ska kunna länkas till forskningsprogrammet
 • Master eller magisteruppsats
 Upplysningar lämnas av:

Prefekt: Ulrika Järkestig Berggren, 0480 – 44 63 83

Ulrika.jarkestig-berggren@lnu.se

Professor, programansvarig: Torbjörn Forkby, 0470 – 70 80 49

Torbjorn.forkby@lnu.se

Personalkonsult: Oskar Sandgren, 0470 – 70 84 44

Oskar.sandgren@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt lönetrappa

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat