arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i pedagogiskt arbete inom samhällsämnenas didaktik

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 februari

 • Sök jobbet senast

  26 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) bedrivs bred samhällsvetenskaplig utbildning och forskning. Här möts historiker, samhällsvetare, kommunforskare, turismvetare och kultur- och medieforskare. Vi studerar och analyserar kulturens roll i samhällsutvecklingen. Vi har verksamhet på både Campus Valla i Linköping och Campus Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isak

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar två anställningar som
doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik (geografi, historia, religion, samhällskunskap, filosofi) 
med placering vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.

Arbetsuppgifter

Forskningsfältet pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning utmärks av att det är tvärvetenskapligt och praktiknära. Fältet behandlar det pedagogiska arbetet inom olika delar av utbildningsväsendet vad gäller dess roll i samhället, samhälleliga och didaktiska förutsättningar, genomförande och resultat. Val och behandling av forskningsproblemen är inriktade mot ämnesdidaktiska frågor och fenomen som är centrala för såväl de olika skolämnena som utbildningsväsendet och samhället i stort. Vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur är pedagogiskt arbete inriktat mot samhällsämnenas didaktik.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. I doktorandens arbetsuppgifter ingår också att aktivt bidra till forskningsmiljön. I denna rekrytering prioriteras i första hand sökande med inriktning mot geografididaktik respektive historiedidaktik, men även sökande med inriktning mot andra samhällsämnens didaktik kan komma i fråga.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet enligt nedan. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, kan Styrelsen för utbildningsvetenskap för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen har den sökande som fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning avseende samhällsämnenas didaktik. Kraven på särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

2019-09-01 eller efter överenskommelse

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 26 mars 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

David Ludvigsson, Biträdande professor

013-28 18 73

david.ludvigsson@liu.se


Petra Winsa, HR-partner

013-282437

petra.winsa@liu.se