arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i offentlig förvaltning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Förvaltningshögskolan är en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom ämnet offentlig förvaltning.

Förvaltningshögskolan söker kvalificerade och motiverade personer för doktorandanställning i offentlig förvaltning som förväntas ingå i någon av de grupper av forskare som är knutna till följande tre lärarlag:
 • Demokrati, politik och förvaltning. I denna grupp bedrivs i dag forskning om hur politik skapas och förverkligas i offentlig förvaltning; om offentliga tjänstemän och deras roller; om lokal politik och demokrati; om politik och förvaltning i flernivåsystem; om granskning av offentlig verksamhet; om hållbar utveckling; med mera. Gruppen välkomnar både sökande vars forsknings­intresse ansluter till dessa teman och sökande som bidrar med nya perspektiv.
 • Organisering, management och samhälle (OMS). Forskning och undervisning inom området organisering, management och samhälle utgår från ett intresse att förstå organisering i relation till vår tids stora utmaningar. I såväl forskning och undervisning söker vi förklaringar till och undervisar om hur offentliga aktörer i samverkan med lokalsamhället arbetar för att bli mer innovativa, hållbara och utveckla medarbetare, tjänstepersoner, politiker och sin omgivning, och hur de kan bli framgångsrika i sin strävan. Forskningen är mångfaldig i såväl perspektiv som forskningsmetoder.          
 • Förvaltningsekonomi. I denna grupp bedrivs i dag forskning om redovisningens och styrningens roll i offentlig förvaltning. Intresseområden rör styrprinciper, former för ansvarsutkrävande, effektivitetsproblem och koordinering. Gruppen välkomnar både sökande vars forskningsintresse ansluter till dessa teman och sökande som bidrar med nya perspektiv.

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet offentlig förvaltning. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.

Forskarutbildningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom offentlig förvaltning samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Forskarutbildningen i offentlig förvaltning syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning (upp till 20%) arbeta med utbildning, forskning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) avlagt examen på avancerad nivå i offentlig förvaltning eller examen på avancerad nivå i ett annat ämne innefattande ett examensarbete med inriktning mot offentlig förvaltning.

Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

 

För mer information och ansökan se: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar lokalt avtal för lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Fyra års heltidsstudier Heltid