arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i didaktik inriktning matemamatik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 augusti

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-10-01
Stationeringsort: Västerås alt. Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter

På Mälardalens högskola/universitet verkar sedan 15 år en stark forskargrupp i matematikdidaktik. Gruppen består av ett 15-tal forskare som aktivt arbetar i matematikdidaktiska projekt i samarbeten med bl a Skolverket, Vetenskapsrådet och flera kommuner. Projekten är inriktade mot klassrumsundervisning och särskilt lärares agerande och resurser för att skapa rik matematikundervisning. Speciellt fokuseras forskningen om kompetensutveckling, lärarutbildning och läromedel och hur dessa kan fungera som resurser för lärare i att planera, genomföra och utvärdera matematikundervisning. Projekten bedrivs typiskt i nära samarbete med lärare och huvudmän och syftar både till att förstå och utveckla en rik matematikundervisning.

Doktorandernas avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarskolan REMATH (Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education) som finansieras av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan Stockholms Universitet, Mälardalens Högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Inom REMATH utlyses totalt nio doktorandplatser, varav två på Mälardalens Universitet. 

Mer information om tjänsterna finns på Stockholms Universitet, se: REMATH: Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

7 kap. 35 §

"För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen."

7 kap. 39 §

"Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl." 

7 kap. 40 §

"De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2. Särskild yrkeserfarenhet, och 3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen”. 

För utbildning på forskarnivå i didaktik vid Mälardalens Högskola gäller följande särskilda behörighetskrav: Den sökande ska ha lärarexamen eller motsvarande eller studier i lärarutbildningens ämnesområden motsvarande minst 120 högskolepoäng med utbildningsvetenskaplig relevans. Den sökande ska under sin grundutbildning ha utfört ett godkänt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Därtill ska den sökande ha utfört ett godkänt självständigt arbete om min 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Högskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra en forskarutbildning med syfte att avlägga doktorsexamen.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Information om ansökan Ansökan och mall för forskningsplan Remath

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat