arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorander i ämnet Redovisning och styrning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Nu söker vi doktorander i redovisning och styrning till den nystartade forskarskolan inom industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen industriell ekonomi med ca sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för redovisning och styrning med ett tiotal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom entreprenörskap och innovation, industriell marknadsföring, kvalitetsteknik och logistik.

Ämnesbeskrivning

I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys, samt modeller för beslutsfattande och styrning. Redovisning innefattar både intern och extern redovisning. Styrning avser främst ekonomistyrning på strategisk och taktisk verksamhetsnivå. I ämnet ingår även planering, utveckling, implementering och användning samt uppföljning av ekonomiska styrmodeller.

Projektbeskrivning

Du kommer att bedriva din forskarutbildning inom en ämnesgrupp inriktad på empiriska studier av praktiker inom redovisning och styrning i olika sammanhang (däribland gruv- och mineralindustri, byggindustri, revision, finans och offentlig sektor). Ditt forskningsprojekt ska kännetecknas av en tydlig anknytning till hållbarhet och/eller digitalisering som är forskarskolans tematiska fokusområden.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen i redovisning och styrning omfattar fyra års heltidsstudier. I utbildningen ingår en kursdel och en avhandlingsdel, den senare vilken försvaras vid en offentlig disputation. Utöver detta tillkommer institutionstjänstgöring på upp till 20 % som normalt består av undervisning.

Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid avdelningen industriell ekonomi. Förutom de egna studierna, handledning och aktiviteter inom forskarskolan innebär det också att delta i andra doktoranders seminarier och i övrigt vara delaktig i verksamheten inom ämnesgruppen för redovisning och styrning. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp terminsvis.

Bedömningskriterier och urval

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs en avlagd en examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet inom redovisning och styrning krävs dessutom examen med huvudämne företagsekonomi och inriktning mot redovisning och styrning eller angränsande ämne. Befattningarna förutsätter förmåga att arbeta självständigt, att sätta upp mål och arbeta metodiskt och målinriktat samt att ta egna initiativ. Vidare fordras goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska.

Urval görs på grundval av behörighetskrav och den bedömda förmågan hos sökanden att tillgodogöra sig utbildningen. Särskild vikt fästs vid de vetenskapliga och språkliga kvalitéerna hos de sökandes examensarbeten/uppsatser på grund- och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion. Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:
 • God samarbetsförmåga
 • Intresse och förmåga att samverka över ämnesgränser
För ytterligare information om forskarutbildningen i redovisning och styrning, se Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställningen som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Doktorandtjänstens innehavare tillbringar i huvudsak sin arbetstid på plats i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Anders Hersinger, 0920-491095, anders.hersinger@ltu.se, eller Johan Sandström, 0920-493113, johan.sandstrom@ltu.se.

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar ett personligt brev (max 1 sida), en forskningsskiss över det tänkta området (max 2 sidor), CV/meritförteckning, examensbevis (vidimerade kopior), uppsatser och andra eventuella publikationer, övriga meriter med relevans för anställningen samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Forskningsskissen ska tydligt anknyta till forskarskolans tematiska fokusområden. Det är valfritt att utforma skissen med inriktning på ett av områdena eller båda två. Uppsatser och övriga publikationer bifogas som fulltext i PDF. Ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 5020-2019
Sista ansökningsdag: 10 januari 2020