arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandanställning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi.

Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se//. Anställningen är placerad i forskargruppen Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning.

Humant papillomvirus (HPV) är världens vanligaste sexuellt över­förbara infektion. Viruset kan orsaka kondylom, men också cancer i livmoderhals, mun eller ändtarm. Det finns ett effektivt och säkert vaccin som erbjuds alla 10-12 år gamla barn inom elevhälsan. HPV-vaccinationer har lägre täckningsgrad än övriga barnvaccinationer. Orsakerna till att en del föräldrar inte låter vaccinera sina barn är komplexa: många känner inte till sambandet mellan sexualvanor, HPV-infektion och risken för cancer, andra är oroliga över vaccinets säkerhet.

Projektet genomförs i områden med färre än 70% skyddade barn. Syftet med forsknings­projektet, som finansieras av Svenska Cancerfonden, är att öka denna andel. Först intervjuas skolsköterskor, föräldrar och barn för att ta till vara deras erfarenheter och kartlägga deras kunskaper och attityder. Baserat på detta utformas sedan en intervention i form av ett infor­mationspaket som ges till ett stort antal föräldrar i samband med att de erbjuds vaccinationen till sitt barn. Vi jämför sedan dessa föräldrars kunskap och attityder till HPV-vaccination med dem som inte fått den extra informationen, och vi kartlägger hur många barn i de båda grup­perna som sedan faktiskt blir vaccinerade. Inom projektet kommer både kvalitativ och kvan­titativ metodik att användas.

Projektet leds av docent Maria Grandahl, specialistsjuksköterska inom barns och ungdomars hälsa, och docent Tryggve Nevéus, barnläkare, och kommer att genomföras i samarbete med forskare vid Karolinska institutet.

Projektet/forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid. Övrig tjänstgöring vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa i form av undervisning och/eller administrativt arbete kan före­komma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Du kommer att vara med och planera och genomföra datainsamling, inklu­sive intervjuer. Vidare ingår arbete med att sammanställa och bearbeta data med hjälp av kvalitativa och kvantitativa analyser, samt utifrån dessa resultat författa rapporter och artiklar för publikation i internationella tidskrifter. Projektarbetet varvas med forskarutbildningskurser och tillsammans resulterar de båda delarna i en doktorsavhandling.

Kvalifikationskrav: Magister/master eller minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 på avancerad nivå), inom för anställningen relevant område, t.ex. barnhälsovård eller elevhälsa.

Vi söker en motiverad doktorand med initiativförmåga och god förmåga att arbeta själv­ständigt och i grupp samt att kommunicera med barn och deras föräldrar. Du ska vara noggrann och strukturerad, ha god samarbetsförmåga samt vara bra på att organisera och planera. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska är nöd­vändig. Vi söker dig som kan arbeta heltid som doktorand alternativt kombinera en doktorandtjänst med klinisk tjänstgöring.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas, till forskarutbildning. Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på: http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenhet av kvantitativa och kvalitativa forsknings­metoder är en merit, liksom intresse för eller erfarenhet av barnhälsovård, elevhälsa och vaccinationer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla:

- Ditt curriculum vitae, inklusive eventuella vetenskapliga publikationer

- Kopior på dina examensbevis


- Din magister/mastersuppsats

- Ett kortfattat personligt brev i vilket du beskriver (1) tidigare forskningserfarenhet och (2) varför du är intresserad av en forskarutbildning

- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Intervju och arbetsprover kommer att ingå i ansökningsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Upplysningar om anställningen lämnas av Maria Grandahl, maria.grandahl@kbh.uu.se, 072 258 17 17 och Tryggve Neveus tryggve.neveus@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2021, UFV-PA 2021/497.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: omgående Visstidsanställning