arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandanställning i religionsvetenskap med didaktisk inriktning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 maj

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda (varav ca 20 doktorander) och ca 1000 studenter. För mer information om institutionen se webb: https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion .

Den utlysta doktorandanställningen i religionsvetenskap med didaktisk inriktning ingår i en kreativ forskningsmiljö som spänner över många områden. Forskningen i religionsvetenskap syftar till att förstå och kritiskt reflektera över religionens funktion och plats i människans historia och nutid. Forskningen vid institutionen omfattar kritiska studier av religionens funktion, föränderlighet och uttolkning i historia och nutid, liksom analys av texter och praktiker. Religionsvetenskap ger en inblick i historiska processer, religionsmöten och religionskonflikter, samt teologiska och etiska positioner och debatter – kompetenser som blir av allt större relevans för det mångreligiösa och mångkulturella samhället. Ämnesdidaktiken är nära knuten till ämneslärarprogrammet i religionskunskap, men har under senare år även kommit att omfatta andra delar av våra utbildningar och forskning. Det är i denna vidare forskningskontext som den utlysta doktorandanställningen i religionsvetenskap med didaktisk inriktning ingår.

Vid institutionen finns, utöver doktorander i religionsvetenskap, även doktorander i forskarutbildningsämnet humaniora med inriktning på utbildningsvetenskap knutna till forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning), vilket bidrar till en utbildningsvetenskapligt orienterad forskningsmiljö. Vid institutionen finns också specialiserade ämnesdidaktiska seminarier, i såväl religionsdidaktik som litteraturdidaktik.

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom religionsvetenskap med didaktisk inriktning genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställning i religionsvetenskap med didaktisk inriktning syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Doktorand förväntas vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och interagera aktivt i forskarutbildningsmiljön, vilket inbegriper aktivt deltagande i doktorand- och forskarseminariet vid institutionen. Institutionens arbetsspråk är svenska och för att antas till forskarutbildningen krävs sådana kunskaper i svenska och engelska som behövs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. Avhandlingen får författas på svenska eller engelska. Vid behov erbjuder universitetet introduktionskurser i svenska.

I tjänsten kan, om behov finns på institutionen, undervisning på ämneslärarutbildningen komma att erbjudas, liksom inom andra relaterade utbildningsområden. Det är meriterade med lärarexamen där religionskunskap ingår och yrkeserfarenhet i skolan.

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständigaannonsen på www.gu.se

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat