arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand vårdvetenskap, möta personer i sorg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Vid fakulteten för hälsovetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden.

För att ta del av fakultetens forskning se http://www.hkr.se/forskning

Vill du fördjupa dig i hur vård- och omsorgspersonal möter personer i sorg? Nu söker vi en doktorand till projektet Att som vård- och omsorgspersonal uppmärksamma och möta personer i sorg.

Tjänsten som doktorand knyts till projektet Att som vård- och omsorgspersonal uppmärksamma och möta personer i sorg. Projektet syftar till att utforska vård- och omsorgspersonals erfarenheter och uppfattningar om hur de uppmärksammar och bemöter vuxna personer i ordinärt boende som drabbats av sorg när en närstående avlidit för att utifrån resultatet lägga en grund för utformning av personcentrerat stöd.                                          

Som doktorand kommer du att ingå i forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan http://www.hkr.se/fpl, vid Högskolan Kristianstad. Plattformen drivs som ett samarbete mellan Region Skåne, kommunerna i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. Forskningsplattformen bedriver i samverkan verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna. Plattformen utgör en dynamisk forskningsmiljö med regelbundna seminarier för doktoranderna.

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets planering och övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som bland annat omfattar genomförande och samordning av datainsamling genom fokusgruppsintervjuer fysiskt, eller vid behov digitalt med sjuksköterskor i hemsjukvården och undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänst, kvalitativa textanalyser, samt muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation av forskningsresultat.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå. De obligatoriska kurserna ges vid Högskolan Kristianstad, men kurser som ges av andra lärosäten kan även bli aktuella.                                                                                                        

Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 40§).

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg till vuxna personer i ordinärt boende, gärna även av att möta personer i sorg. Tidigare erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt är också meriterande, liksom erfarenhet av kvalitativ datainsamling och dataanalys. Du har datorvana och är bra på att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.     

Utöver den allmänna och särskilda behörigheten kommer en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen att ha stor vikt. Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder när det gäller att kunna tillgodogöra sig utbildningen: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Du är bra på att kommunicera och interagera med olika grupper. Självklart samarbetar du bra med andra på ett lyhört, smidigt sätt och kan sätta dig in i andras perspektiv. Ditt arbete planerar och organiserar du på ett effektivt sätt och du håller tidsramar. Du har ett nytänk som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.                    

Övrigt

Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning på två år som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen kan därefter förlängas med ytterligare ett år. Utbildningen som avslutas med licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Tillträde är 2021-01-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5.

För upplysningar kontakta gärna:


Om projektet: Ann-Christin Janlöv, docent/biträdande professor i omvårdnad på 044-250 39 08

Om forskarutbildningen: Maria Haak, professor i hälsovetenskap, studierektor för forskarutbildning i vårdvetenskap på 044-250 3812

Om anställningen: Anne-Marie Karlsson, avdelningschef på 044-250 3628 eller Ingrid Rejnefelt, avdelningschef på 044-250 39 87.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- CV/Meritförteckning
- En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
- Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.
Sista ansökningsdag är 2020-10-04.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning