arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand till projektet om islandshästars viktbärande förmåga

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 maj

 • Sök jobbet senast

  27 juni

Om jobbet

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi forskar och undervisar om de vanligaste husdjurens byggnad och funktion. Vi arbetar med livsmedelsproducerande djur, sport- och sällskapsdjur, försöksdjur samt även med insekter, spindlar och vilda djur. Vi undervisar i de grundläggande ämnena anatomi, fysiologi, histologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fria kurser. Vi bedriver forskning och forskarutbildning inom en rad områden som spänner över allt från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurens struktur och funktion, samt hur de påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, sjukdomar, skötsel och miljöfaktorer. Vi håller till i VHC och är ca 50 anställda.

Innehållsbeskrivning:

Islandshästen är en populär hästras som finns i över 30 länder. I Sverige är det den tredje största hästrasen. Islandshästen är i förhållande till andra hästraser som rids av vuxna en ganska liten häst och dess viktbärande förmåga har diskuterats i olika forum. Det vetenskapliga underlaget för diskussionen är dock begränsat. Det finns därför ett behov av att öka kunskapen. Målet med det här projektet är att utveckla ett system baserat på ett arbetstest, fysiologiska och anatomiska egenskaper som kan beskriva en hästs aktuella viktbärande förmåga. Kunskapen kommer att kunna användas av ridskolor, turridningsföretag och som objektiv beskrivning vid försäljning. Projektet är ett samarbete mellan SLU och Hólar University College på Island.

Arbetsuppgifter


Att genomgå forskarutbildning och tillsammans med forskargruppen och handledare planera, samla in, analysera, bearbeta, skriva och presentera resultat från undersökningar inom projektet. Den forskarstuderande skall delta i undervisning, samt på annat sätt bidra till att institutionens, fakultetens och universitetets verksamhet utvecklas. Stora delar av det praktiska forskningsarbetet kommer att utföras på Hólar University College på Island. Kommunikation med näringen kan också bli aktuellt.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha masterexamen i husdjursvetenskap, veterinärmedicin, husdjursagronomexamen eller motsvarande. Den sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av praktisk hästhantering. Erfarenhet av vetenskapligt eller praktiskt arbete av relevans för området och branschen är önskvärt. Den sökande ska ha god förmåga att arbeta i grupp såväl som självständigt. För anställningen krävs god kommunikationsförmåga i tal och skrift på engelska och att man också lär sig svenska. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter.

Placering:           
SLU, Uppsala och Hòlar University College, Island

Försörjningsform:

Tjänsten omfattar 100 % och är 4år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-06-27.

Din ansökan ska inte omfatta mer än en A4, utöver examensarbete, CV och merithandlingar.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Anna Jansson, professor

018-672106

fornamn.efternamn@slu.se


Carl-Gustaf Thulin, prefekt

070-5645358

fornam.efternamn@slu.se