arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand till Institutionen för Skogsekonomi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 december

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Institutionen för skogsekonomi

Vi söker en doktorand till Institutionen för skogsekonomi vid SLU i Umeå. Doktoranden  kommer att arbeta   inom projektet ” Jämställdhet och klimattålighet hos västafrikanska kakaoberoende hushåll” finansierat av Vetenskapsrådet. Kandidaten uppmuntras att studera forskning som utförs av Professor Francisco X. Aguilar, Institutionen för skogsekonomi, tillgänglig på https://www.slu.se/en/ew-cv/francisco-x.-aguilar/ och på Google Scholar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Jämställdhet och klimattålighet hos västafrikanska kakaoberoende hushåll
Innehållsbeskrivning:
Över två miljoner familjer vars försörjning är beroende av kakaoodling i Västafrika behöver anpassa sig till ett förändrat klimat. Kakao uppfattas som en manlig gröda och kvinnor marginaliseras ofta från tillgång till försörjningstillgångar, såsom ekonomiska resurser. Vetenskapliga bidrag från detta doktorandarbete  inkluderar generering av robusta empiriska bevis för effekter på jämställdhet och klimatmotståndskraft och en konceptuell utveckling av den "socioekologiska försörjning" som en analytisk ram. Syftet är att skapa en väg  till positiv förändring. Den utvalda kandidaten kommer att vara involverad i kvantitativ och kvalitativ forskning. Profilen för den studenten är en person som är helt engagerad i utvecklingsforskning med grundläggande utbildning i forskningsmetoder och bakgrundsförståelse av jordbrukets dynamik i utvecklingsländer. Kandidaten kommer att ansvara för: att integrera kunskap om ekonomi och skogsresursförvaltning i relevant forskningsdesign; utveckla relevanta forskningsfrågor; tillämpa lämpliga ekonometriska och kvalitativa analysverktyg; skriva vetenskapliga artiklar och sammanställa dessa i en  doktoravhandling lämplig för examination.  I doktorandstudierna ingår också att läsa nödvändiga kurser.

Forskarutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier där anställning baseras på årliga utvärderingar. 

Kvalifikationer:

Behörig att söka forskarutbildning är du som har en magisterexamen i ekonomi eller relaterat område (t.ex. jordbruksekonomi, utvecklingsekonomi , naturresursekonomi, skogsekonomi), eller examen från ett starkt kvantitativt tvärvetenskapligt program med inriktning mot nationalekonomi. Kunskap inom naturresursekonomi, uppvisad förmåga att integrera skogsbruk och ekonomikoncept och dokumenterad kunskap om ekonometriska eller statistiska paket är extra meriterande. God förmåga att uttrycka dig i muntlig och skriftlig engelska är ett krav. Arbetskunskaper i franska är att föredra men inte ett krav.

Erfarenhet av att skriva vetenskapliga manuskript är extra meriterande. Även fördjupad kunskap av R, SAS, Stata eller annan programvara som ofta används i ekonometriska analyser är meriterande. 

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand upp till 4 år utbildning med årliga utvärderingar 

Tillträde:

Omgående tillträde, startdatum är förhandlingsbart.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-02-10.

Studenten bör ha grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå, om de har tagit en examen på avancerad nivå eller har genomfört kurskrav på minst 240 högskolepoäng, inklusive minst 60 högskolepoäng vid avancerad nivå. Grundskolekurser motsvarande engelska B / engelska 6 är ett grundläggande krav.

Den skriftlig ansökan skall innehålla CV, en förslagen forskningsöversikt på 2 sidor, kopior av examen och utskrifter av akademiska betyg, en kopia av masteruppsats, minst två referenser, samt intyg om certifierade kunskaper i engelska.

Den sökande som väljs ut för intervju ska tillhandahålla certifierade kopior av intyg, examensbevis och utskrifter från tidigare studier vid en internationellt erkänd högskola (universitet eller högskola) och utskrifter till intervjun. Om den sökande är en utländsk medborgare, kräver SLU en videmerad kopia av passets sida som visar personuppgifter och fotografi.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat