arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand till institutionen för Skoglig Genetik och växtfysiologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

ERC-finansierad doktorandtjänst vid SLU: Hur växter hanterar värme och kyla på cellnivå
Forskarutbildningsämne: Biologi
Innehållsbeskrivning:
Temperaturer under eller över det fysiologiska optimumet för växttillväxt inducerar temperaturstress, vilket kan orsaka skadliga och irreversibla skador på växternas utveckling. Tidigare studier har fokuserat på växternas reaktioner på klimatförändringar. För att förbättra vår mekanistiska förståelse av växters acklimatisering till värme och kyla kommer vi att ge insikter i de molekylära och cellulära svaren. Projektet kommer främst att arbeta med roten av modellorganismen Arabidopsis thaliana och kommer att kombinera olika tillvägagångssätt, t.ex. mikroskopi, molekylär- och cellbiologi, samt biokemi och genetiska screeningar.

Kvalifikationer:

För att bli antagen till studier på forskarnivå krävs att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå eller genomgått kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har motsvarande utbildning från utlandet, eller motsvarande kvalifikationer. Den sökande bör ha ett stort intresse för växtbiologi och en bakgrund inom växternas cell- och molekylärbiologi. Tidigare erfarenhet av arbete med Arabidopsis är meriterande. Den framgångsrike kandidaten förväntas ha god social kompetens och förmåga att forska självständigt, såväl som i team. Vidare är goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska viktiga kvalifikationer.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-04-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat