arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand till BonsApps projektet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juni

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Vi söker nu en ny medarbetare som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Låter det som din framtid?

Arbetsbeskrivning


BTH bjuder in ansökningar om en fullt finansierad doktorandtjänst i projektet "Möjliggöra digital suveränitet i distribuerade, samarbetsinriktade och smarta system". Tjänsten finansieras inom det nyligen beviljade H2020-projektet "BonsApps – AI-as-a-Service for the Deep Edge" bidragsnummer 101015848)".

Många av dagens och morgondagens tjänster och distribuerade system kommer att tillämpa maskininlärning och artificiell intelligens i sin operativa logik. Dessa smarta program är datadrivna, dvs. deras smarthet baseras vanligtvis på insamling, utbyte och bearbetning av betydande mängder användardata och användarinformation. För individer kan dock denna användning av data innebära både och: a) en spännande resa för att upptäcka de nya möligheterna med smarta applikationer och b) en osäker väg till olycksbådande konsekvenser när användardata missbrukas. Dessa dataintegritetskonsekvenser ökar när sådana data delas mellan flera intressenter, t.ex. i distribuerad AI-teknikprocess, som involverar flera parter.

Som ett resultat finns det en ökande efterfrågan på att ge användarna möjlighet, funktioner och tekniker att övervaka och kontrollera datainformation. Användare och systemansvariga letar efter mekanismer och verktyg som informerar användare eller operatörer om efterdyningarna av datainsamlingen eller verktygen som tillämpar dataskydds- och styrningskraven på ett proaktivt sätt och även när konventionella tekniker får integritetshöjande åtgärder inte för tillämpliga.

Detta projekt kommer att syfta till att utforska krav, fördelar och mekanismer för digital suveränitet i distribuerade system. Projektet omfattar teknik, implementering och utveckling av övervaknings- och kontrolltekniker för framtida distribuerade system för digital suveränitet när flera intressenter är involverade och när data behandlas på ett samarbetsinriktat sätt. Arbetet börjar med att överväga användningsfallet "distribuerad teknik för datadriven AI" som utvecklats av H2020-projekten "Bonseyses" (www.bonseyes.eu)och "BonsApps", men är inte begränsat till AI-teknik. Projektet kan överväga andra scenarier.

Behörighetskrav


För antagning till forskarutbildning krävs att den sökande antas eller antas till forskarutbildning. Behörig till antagning till forskarutbildning är den som har avlade examen på avancerad nivå, fullgjort kurskrav på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på annat sätt inom eller utanför landet förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993) : 100)). Den nuvarande anställningen gäller den första delen av doktorandprogrammet (dvs. till licentiatexamen).

Meriterande kompetenser och erfarenheter


potentiella sökande till tjänsten bör ha följande kvalifikationer och färdigheter:
 • Civilingenjörsexamen, teknologie magister, eller MSc examen i datavetenskap eller liknande
 • Avancerad kunskap inom minst ett av följande områden (t.ex. demonstrerat genom en civilingenjörs- magister- eller MSc avhandling): Distribuerade system, datasekretess, molnsystem, datavetenskap, nätverks- och datasäkerhet eller nätverk
 • Utmärkta problemlösnings- och programmeringsfärdigheter, inkl. molnsystem.
 • Goda färdigheter i engelska och en vilja att lära sig svenska.
Tjänstgöringsort: Karlskrona

Tjänstgöringsomfattning: 100% (80% forskning, 20% institutionstjänstgöring)

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Tillträde: Enligt överenskommelse, men helst så snart som möjligt och inte senare än 1 oktober 2021. Projekter startar under våren 2021.

Varaktighet: 2,5 år fram till licentiatexamen, med möjlighet till förlängning fram till doktorsexamen (sammanlagt 5 år; förlängning baserat på generella regler innan datavetenskap på BTH, i.e. framgångsrik bedömning (t.ex. Licentiat) och finansiering tillgänglig).

Sista ansökningsdag: 2021-08-22

Ansökan ska innehålla:

 • Ett ansökningsbrev, inklusive en redogörelse för din bakgrund och erfarenhet inom de relevanta områdena.
 • CV
 • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då tjänsten kan påbörjas.
 • Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 • Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).
 

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat