arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Skogshushållning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 januari

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör det svenska landskapet. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Betydelsen av beståndets struktur för att restaurera blandskogar dominerade av ek för bevarande av biologisk mångfald
Innehållsbeskrivning:
Ekosystem dominerade av ek är vanliga i Asien, Europa och Nordamerika där de har mycket stor betydelse för växter, svampar och djur, samt olika ekosystemtjänster. Emellertid misslyckas eken med sin naturliga föryngring och dess dominans minskar i många områden världen över. Något som på sikt utgör ett hot mot biologisk mångfald och ekosystemtjänster knutna till ekskog. Det finns en brist på kunskap om vilka beståndsstrukturer och ljuskrav som främjar naturlig föryngring av ek, vilket är ett problem för kostnadseffektiv skötsel av ekskogar viktiga för naturvård. Vårt internationella projekt (Sverige-Spanien-USA) syftar till att undersöka olika former av beståndsutveckling som leder till dominans av ek i blandskogar som växer på olika bördig mark. Det skall uppnås genom väl upprepade fältstudier för att finna samband mellan beståndsstruktur, ljus och tillväxt av föryngrad ek. Forskningen är handledd av specialister inom ekologi, ekofysiologi, naturvård, skogsskötsel och skogsproduktion. En extern referensgrupp från skogsbruk och naturvård kommer också att ingå i projektet.

Kvalifikationer:

Vi söker en starkt motiverad kandidat med MSc i skogsvetenskap, ekologi, miljövetenskap eller liknande. En mycket god förmåga att utrycka sig både skriftligt och muntligt i engelska är nödvändigt, liksom förmågan att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Körkort klass B krävs.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-04-16.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat