arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand med inriktning mot biologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

Institutionen för växtskyddsbiologi
Tjänsten är placerad vid enheten för integrerat växtskydd på institutionen för växtskyddsbiologi, SLU. Institutionen bedriver tvärvetenskaplig forskning inom växtskydd och involverar kemisk ekologi, resistensbiologi och integrerat växtskydd, vilket också ger utmärkta möjligheter för forskningssamarbete inom och utom institutionen. Institutionen bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Tillämpad växtskyddsforskning bedrivs i samverkan med industri och lantbruksnäring och syftar till att utveckla miljömässigt hållbara bekämpningsmetoder mot skadegörare i lantbruk och trädgård i Sverige och internationellt.

Genomisk screening av egenskaper för ökad fröavkastning hos rödklöver
Innehållsbeskrivning:
För att uppnå målet med Sveriges livsmedelsstrategi, att skapa tillväxt av bioråvaror på ett hållbart sätt, är det viktigt att trygga alla delar av livsmedelskedjan. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till att effektivisera växtförädlingen för avkastning av frö hos rödklöver, en viktig proteingröda i Sverige. En utmaning inom rödklöverfröodlingen är att avkastningen varierar extremt mycket. Hos rödklöver styrs fröavkastningen av många faktorer, bla tillgång på pollinatörer, odlingstekniska faktorer och sortskillnader (tex ploidigrad). Projektets mål är att hitta stabila kopplingar mellan fröavkastning och genomikdata som kan användas i framtida förädlingsprogram baserat på genomisk selektion. Projektet är ett samarbete mellan tre olika institutioner vid SLU (i Alnarp och Umeå) och industri med finansiering från SLU Grogrund (centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor). Arbetet kommer att centreras runt fenotypning av växtegenskaper i fält och växthusförsök samt genetiska analyser.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en MSc i biologi eller angränsande ämne. Erfarenhet av genetik, växtförädling, pollinationsbiologi, arbete med växter i växthus och fält, molekylärbiologi, bioinformatik och programmering i R är meriterande. Goda kunskaper i muntlig och skriven engelska är ett krav. Du ska kunna arbeta självständigt och även vara intresserad av kopplingen mellan akademi och industri. Som person är du entusiastisk och ansvarstagande samt har en mycket god förmåga att samarbeta med andra. Innehav av körkort är meriterande.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse, men gärna i början av 2022

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-11-05.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

lönerevision.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat